Rent vand lige fra kilden

Syv nyrenoverede boringer henter vand op fra magasin under Tved Plantage

5
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Brøndborernes biler og udstyr skylles grundigt inden det flyttes fra en boring til en anden.

I dybder fra 30 til 50 meter under Tved Plantage er der rigelige mængder af helt rent vand. Det skal der gerne blive ved med at være i mange år endnu. Derfor har Thisted Kommune siden august arbejdet på at renovere de i alt syv boringer, som sikrer at vandet kan hentes op fra dybet for at blive pumpet ud i vandhanerne hos både private og virksomheder i blandt andet Hanstholm. Vand - og vand i god kvalitet - er ikke bare noget man stikker sugerøret ned i og bruger løs af. - Grundvandsmagasinet under plantagen er godt og rummer meget vand - og vandet ligger i nogle kalkformationer, som både er gode til at lede vand til - og også til at holde på det, fortæller geolog Anette Bonde fra teknisk forvaltning. Lavet over en årrække Boringerne er lavet over en årrække fra først i 1970¿erne, men i de senere år er der kun hentet vand op fra tre af de syv boringer. Det bliver der nu lavet om på ud fra et hensyn til både bæredygtighed og til vandkvalitet. - Siden august har vi renoveret boringerne en for en, så vi fremover igen kan pumpe fra dem alle syv. Det betyder, at vi henter en mindre vandmængde op af den enkelte boring. I øjeblikket pumpes der 75 kubikmeter vand op hver time fra hver af de tre boringer. Nu skal der pumpes 30-35 kubikmeter i timen fra hver af de syv boringer, siger Anette Bonde. Formålet er at sprede den belastningen fra vandindvindingen ud over hele grundvandsmagasinet frem for som hidtil at suge kraftigt på vandet i dele af det med risiko for, at der trækkes stoffer ind i magasinet, som vil påvirke vandets kvalitet. Beskyttes Renoveringen af boringerne sker også for at beskytte grundvandet i magasinet. - En vandboring er i princippet en mulighed for forurening, fordi der laves hul gennem de lag, som ellers beskytter vandet. Når vi renoverer boringerne er det for at sikre, at der uden problemer kan hentes vand op - uden der samtidig er risiko for, at uønskede ting får adgang til vandet i magasinet. Derfor er hver af de syv boringer renoveret med nye foringer - det rør, som sidder ud mod de lag, der er boret ned gennem. Indeni boringens forerør sidder stigerøret, som der det rør, vandet pumpes op gennem. Nederst i stigerøret sider den elektriske pumpe, som pumper vandet de mange meter op fra undergrunden - og det vil her side i en dybde på 25 meter eller mere alt afhængig af boringens dybde. Boringen lukkes helt tæt mod indtrængende stoffer med en elastisk prop i mellemrummet mellem foring og stigerør. - Vi bruger et middel, der hedder bentonit. Det er en forvitret, vulkansk aske med den særlige egenskab, at den stivner til en slags elastisk fugemasse, hvis materialet blandet med vand og fyldes i mellemrummet. Anette Bonde tilføjer, at de nye pumper også har krævet helt nye elinstallationer. I samme mundfuld er pumperne forsynet med styringselektronik, så hver enkelt af dem både kan styres og overvåges centralt. I denne uge blev brøndborerne færdige med at renovere den sidste af de syv boringer, Boring 1. - Den skal, ligesom de øvrige boringer, pumpes ren - det vil sige, at der går en uge, før boringen sluttes til forsyningen, siger Anette Bonde og tilføjer, at det har været lidt af et puslespil at renovere boringerne og samtidig sikre, at der hele tiden blev leveret den vandmængde, der skal leveres. - Alt klappede, så nu ved vi, at der pumpes helt rent vand fra helt rene boringer.