Privatøkonomi

Rentefald giver skub i rigtig retning

København, mandag /ritzau/ Grafik er udsendt ----- ----- ----- ----- Danske økonomer forventer, at Den Europæiske Centralbank (ECB) på torsdag sætter renten ned. Diskussionen handler ikke længere om, hvorvidt sænkningen kommer, men om hvor stor den bliver - 0,25 eller 0,5 procentpoint i forhold til den nuværende officielle ECB-rente på 2,75 procent. Og det diskuteres, hvilke konsekvenser sænkningen får, for Nationalbanken sænker sandsynligvis også den danske rente. Økonomer er enige om, at det vil have flere positive effekter at sætte renten ned. - Privatforbrug og investeringer vil begynde at stige, fordi det bliver billigere at finansiere investeringer og låne til privatforbrug. Rentesænkningen vil også have positiv effekt på dansk eksport, fordi privatforbruget i landene omkring os stimuleres - blandt andet vil en sænkning øge den tyske import, og det tyske marked har stor betydning, siger økonom Anita Vium fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Danske Banks cheføkonom, Jørgen Birger Christensen, har forsigtige positive forventninger til rentesænkningens effekt. - Det er et skub i den rigtige retning, men det gør ikke hele tricket. Væksten på de markeder, vi eksporterer til, er nærmest gået i stå, og det vil ikke ændre sig som ved et trylleslag med en rentesænkning, siger Jørgen Birger Christensen. Både Anita Vium og Jørgen Birger Christensen peger på den store usikkerhed i tiden som årsager til den lave eller stagnerende vækst. - Det er fornuftigt at sænke renten for at få lidt gang i økonomien igen. I øjeblikket er der stor usikkerhed om, hvad der sker i den kommende tid på grund af Irak-krisen og olieprisernes udvikling, og det smitter af og skaber usikkerhed i økonomien, siger Anita Vium. - Situationen omkring Irak og de høje oliepriser skal løses, før tilbageslaget hører op, og man tør se længere frem, vurderer Jørgen Birger Christensen. Anita Vium peger også på Tyskland og Frankrigs problemer som årsager til den skrantende økonomi i Europa. - Tyskland og Frankrig plejer at trække væksten op, men de har store problemer med deres offentlige finanser, så der kommer ikke nogen stimulation af væksten derfra. Det er igen et godt argument for en rentesænkning, siger Anita Vium. Hun vil ikke udelukke, at renten på kort sigt kan falde endnu mere. - Oliepriserne har stor betydning for den økonomiske vækst, og hvis de bliver ved med at ligge på et højt niveau i lang tid, så vil der måske være basis for yderligere sænkning af renten. Jeg mener, det kan ske, men forhåbentlig kun for en kort periode, for sænkningen skal helst resultere i højere vækst og beskæftigelse. Og hvis vi kommer ind i en god gænge i løbet af et til to år, så vil renten også begynde at stige igen, siger Anita Vium. Hun vurderer, at ECB sænker renten med et halvt procentpoint. Det taler usikkerheden, den lave vækst og økonomiens nuværende dårlige tilstand for. Men ECB plejer at være meget forsigtig og kigge meget på inflationen, som i øjeblikket er høj i forhold til væksten, og det taler for den mindre sænkning på et kvart procentpoint. Jørgen Birger Christensen vil tolke ECB's udmeldinger i forbindelse med torsdagens rentesænkning, før han vil byde på, om renten sænkes yderligere. - Vi forventer en sænkning på et halvt procentpoint på torsdag, og vi har ikke forventninger om, at der kommer flere rentesænkninger. Det, der kan få os til at ændre den vurdering, er ECB's begrundelser for sænkningen på torsdag - om man ud fra dem kan forvente yderligere nedsættelse af renten. For ECB kan sagtens finde argumenter for at sætte renten længere ned - for eksempel, at den amerikanske rente kun er på 1,25 procent. Så vi vil ikke udelukke en yderligere sænkning, men indtil videre har ECB's udtalelser ikke åbnet for det, siger Jørgen Birger Christensen. /ritzau/