Rentefald med tvivlsom effekt

Aldrig før så billigt at låne penge i Danmark - men effekten på samfundsøkonomien modvirkes af stærk valuta

AALBORG:Nu køber danskerne nyt køkken eller en anden bil, hvis de ikke allerede har gjort det. Det bliver den umiddelbare reaktion på fredagens nedsættelse af renten til det laveste niveau siden Nationalbanken blev grundlagt i 1818. Mens nivauet i sig selv er en slags historisk sensation, vurderer en økonomisk ekspert, at effekten af gårsdagens nedsættelse af Nationalbankens udlånsrente på et halv procentpoint til 2,15 pct. bliver begrænset. - Vi vil nok se en ny bølge af konverteringer af huslån, hvor folk belåner friværdien i deres ejendomme til at købe mere langvarige forbrugsgoder. Det giver i sig selv en øget efterspørgsel, i øvrigt stimuleret af en vis stigning i reallønnen, siger lektor Bent Dalum, Aalborg Universitet. Men det er ikke gevinst altsammen. - Det positive bidrag til samfundsøkonomien kan delvist kompensere for den negative virkning på eksportindtjeningen, som skyldes euroens og kronens stærke stilling overfor dollar og andre valutaer, der knytte sig til dollaren, forklarer Bent Dalum. Men han kan ikke på stående fod vurdere, hvilke af disse modsatrettede påvirkninger af samfundsøkonomien, der er stærkest, eller om de udligner hinanden. Det kræver store beregninger. Han er dog sikker på, at rentenedsættelsen i et eller andet omfang vil slå igennem i husholdningerne, selvom det i første omgang kun er den korte rente, der er sat ned, og der ikke er automatik i forhold til den lange rente. Flekslånene har forstærket binden mellem den korte og lange rentes udvikling. Ogvirksomhederns investeringer vil næppe bive afgørende pvåprikert af rentefaldet. Nårt niveauet i forvejen er så lzavt, spiller forventningen til markedet det en langt større rolle for beslutningen, påpeger Bent Dalum. Selvom den danske rente nu er rekordlav, kan den godt blive endnu lavere. - Det har den været i Japan længe. Men hvis det sker i Europa, er det fordi, økonomien ser skidt ud. Det vil ikke være noget, vi skal juble over, påpeger han. Intet boom Cheføkonom i Jyske Bank Klaus Kaiser tror ikke på et forbrugsboom. - Ledigheden vil fortsat stige med omkring 10.000 i år, og set i det lys er der ikke basis for en kraftig vækst i forbruget, siger Klaus Kaiser. Det understreges af nye tal for salget i detailhandlen, som Danmarks Statistik offentliggjorde fredag. De viser et fald i detailhandlens omsætning på 0,8 procentpoint i marts og 1,4 procentpoint i april. Danskerne ser ud til at holde mere igen på pengene og det var lidt af en overraskelse for økonomerne. Chefanalytiker i Danske Bank Steen Bocian siger, at det understreger, at vi står overfor en periode med lav vækst. - Eksporten lider under dollarens fald og derfor er det privatforbruget og investeringerne, der skal trække væksten. Men det ser ud til at trække ud. Faldet i detailhandelssalget var større, end vi havde ventet, siger Steen Bocian. Virksomhedsinvesteringerne er også faldende på grund af dalende efterspørgsel. Klaus Kaiser siger, at den manglende efterspørgsel har fået virksomhederne til ufrivilligt at bygge lagre op.