Overenskomster

Renteforhøjelser lakker mod enden

Nationalbankens udlånsrente er blevet hævet med i alt 1,6 procentpoint gennem de seneste 14 måneder. Meget tyder på, at renteforhøjelserne nu lakker mod enden. Opsvinget i eurolands økonomi er den vigtigste årsag til, at de danske renter er steget siden december 2005. Selv om opsvinget ser ud til at fortsætte, tyder meget på, at toppen er ved at nærme sig, hvad renter angår. Det skyldes blandt andet, at eurolands økonomi har modvind på en række områder i 2007: [ Afmatning i USA [ Stram finanspolitik [ Tysk momsforhøjelse [ Styrkelse af euroen [ Højere rente i 2006 @Brød.9.: Især afmatningen i amerikansk økonomi er et stærkt argument for, at renterne i Europa ikke skal hæves ret meget mere. I en lang årrække har USA nemlig svinget taktstokken for den globale økonomi – og dermed også for Europas. Ændringer i den økonomiske vækst i USA er således typisk slået igennem i Europa med 3-6 måneders forsinkelse. Renteforhøjelse i marts Konkret vurderer vi, at Den Europæiske Centralbank vil hæve renten med yderligere 0,25 procentpoint i marts, hvilket vil blive kopieret af Danmarks Nationalbank. Dermed vil Nationalbankens udlånsrente komme op på 4 procent – det højeste niveau siden efteråret 2001. Renten vil dermed være tilbage på et ”normalt” niveau efter at have været usædvanligt lav i de seneste år. Lønstigninger Som udgangspunkt venter Sydbank kun denne ene renteforhøjelse i 2007, men flere renteforhøjelser kan sagtens komme på tale. Især kan udviklingen på arbejdsmarkedet i euroland trække renterne betydeligt højere, end vi som udgangspunkt forventer. Faldet i arbejdsløsheden gennem de seneste halvandet år vil sandsynligvis give anledning til højere lønstigninger end i de senere år. Foreløbig er lønstigningstakten yderst behersket omkring 2,5 procent på årsbasis – et tal, vi forventer vi stige til cirka 3,5 procent i 2007. Bliver lønstigningerne højere end det, vil Den Europæiske Centralbank helt givet hæve renten kraftigt. I så fald kan Nationalbankens udlånsrente nå helt op omkring 5 procent, men det anser vi ikke for den mest sandsynlige udvikling. Tag det roligt! Udviklingen i Nationalbankens udlånsrente har direkte betydning for danskere med bank- eller boliglån med variabel rente. Men selv om der er usikkerhed om den fremtidige renteudvikling, kan låntagerne altså efter vores mening gå 2007 i møde med sindsro – renteforhøjelserne lakker sandsynligvis mod enden.