Rentesænkningen giver bankerne færre indtægter

Bankfolk regner med at sætte egne rentesatser ned i næste uge

AALBORG:Bankerne kommer til at miste indtægter, fordi renten nu er så lav, at det er vanskeligt at opretholde en givtig forskel på ud- og indlånsrente. Til gengæld håber de på, at Nationalbankens diskontosænkning sætter mere gang i hjulene, hvilket også vil komme bankerne til gode. - Umiddelbart kommer vi til at tjene lidt mere på vores obligationer, mens vi modsat vil sætte noget til på rentesiden. Vi håber så bare på, at rentesænkningen giver så meget mere aktivitet i landet, at det vil øge vores udlån, siger adm. direktør Lars Møller fra Spar Nord Bank. Både her som hos Nordjyske Bank og Egnsbank Han Herred venter man helt sikkert at følge diskontosænkningen op med en nedsættelse af egne rentesatser i næste uge: - Vi plejer at følge diskontoen, og det forventer vi også at gøre denne gang, siger direktør Hans Jørn Vinther fra Nordjyske Bank. Hos Egnsbank Han Herred stod man over, da Nationalbanken forrige gang sænkede diskontoen med 0,25 procent, men det sker ikke denne gang: - Vi tager stilling til sagen i næste uge, men med så stort et fald er vi nødt til at sætte renten ned med op til en halv procent på både udlån og indlån, siger direktør Finn Strier Poulsen. Han finder i øvrigt, at det med den lave rente efterhånden er dybt problematisk at drive bankvirksomhed: - Den rente, vi får på værdipapirer, er meget lav, og der er stigende konkurrence mellem pengeinstitutter og realkreditinstitutter, som med renter på tre-fire procent tager en del kunder fra os. Vi er jo selv med til at rådgive kunderne, så de får en lettelse i økonomien. - Som bank har vi derfor kun to muligheder. Enten at øge forretningsomfanget eller at rationalisere, og det første er svært, for der er ingen større efterspørgsel på lån i øjeblikket. Finn Strier Poulsen venter imidlertid ikke, at rentenedsættelsen vil øge låneefterspørgslen inden for erhvervslivet. - Jeg tror i højere grad, at den vil skubbe til privatforbruget, og det har detailhandelen hårdt brug for. Og jeg tror på endnu større optimisne blandt forbrugerne, når næste års skattelettelser slår igennem. Nogenlunde samme holdning går igen hos de andre pengeinstitutter: - Rentenedsættelsen har helt klart en negativ effekt på vores indtjening. Ganske vist tjener vi mere på obligationerne, men det er en engangsforeteelse. Tilbage er der så håbet om, at rentenedsættelsen vil sætte mere gang i hjulene og dermed øge lånebehovet, siger Hans Jørn Vinther fra Nordjyske Bank uden at lyde, som om han tror på det. Derfor er det da også hans opfattelse, at der vil komme endnu en rentenedsættelse senere på året. Hos Spar Nord er Lars Møller lidt mere optimistisk: - Nedsættelsen er positiv for vækst og beskæftigelse, men modsat har landet en utrolig stærk valuta, der gør livet svært for eksporterhvervene. - Imidlertid trækker det også i positiv retning, at det nu er blevet billigere at købe hus og foretage forbedringer af boligen. Faktisk kan man jo nu få et flexlån til 2,5 procent. Det ville ingen have troet muligt for 20-25 år siden. - I 70erne og 80erne lånte vi penge ud til omkring 20 procent, mens vi nu er tæt på at kunne tilbyde billån og boliglån til fem procent. Det er et fantastisk lavt renteniveau, vi er kommet ned på, og så er det formentlig ikke engang den sidste nedsættelse i år, mener Lars Møller.