Privatøkonomi

Rentestigning rammer svinefolk

Økonomikonsulent orienterede om resultater og prognoser på årsmøde VILSUND: På årsmødet i økonomiudvalget under Landboforeningen Nordthy beskrev økonomikonsulent Ivan Høgh resultater, forventninger og prognoser for svineproduktionen. Han konkluderede, at sidste års prognoser heldigvis ikke kom til at holde stik, idet foderet blev lidt billigere og noteringen væsentligt højere. Der var for 2006 skønnet en notering på 9,16 kr. inkl. efterbetaling, men den blev faktisk på 10,06 kr. for TICAN"s leverandører. Med en europæisk selvforsyningsgrad af svinekød på kun godt og vel 100% fik svineproducenterne en hjælpende hånd af fugleinfluenzaen og mund- og klovsygen i Brasilien. Om foderpriserne sagde han, at da den globale kornhøst i 2006 blev under middel, må man forvente, at der bliver tæret på de i forvejen små lagre. Derfor steg prisen inden årsskiftet til omkring 100 kr./td. Og den seneste rentestigning vil også påvirke resultatet for 2007. Et område, hvor den enkelte svineproducent selv har stor indflydelse, er effektiviteten, og den er i smågriseproduktionen steget med ca. ½ gris pr. årsso det sidste år, og i prognosen for 2007 regnes med 24,7 grise. Derimod har effektiviteten i slagtesvineproduktionen stået lidt i stampe de senere år. En smågriseproducent med 30 kg’s produktion, en gennemsnitsbesætning på 613 søer og 1.700 slagtesvin samt 186 ha præsterede i 2005 et driftsresultat på 321.000 kr., i 2006 en forventet forbedring til 1.171.000 kr., men prognosen for 2007 kun siger 335.000 kr., væsentligst på grund af rentestigningen. En slagtesvineproducent med 14.500 grise og 260 ha nåede i 2005 et driftsresultat på 335.000 kr., i 2006 forventelig 982.000 kr., men i 2007 kun 190.000 kr. Det gav en timeløn på henholdsvis 41, 121 og 42 kr. Det var mindre end for at passe smågrise, som aflønnedes med hhv. 84, 166 og 100 kr. AS