Retspleje

Rentolinsagen er genoptaget efter et år

Prøvesager kommer for Østre Landsret til oktober.

Overalt i landet er Rentolin-behandlet træ blevet skiftet ud med store udgifter til følge. Men beboernes helbredsproblemer er sværere at komme af med. Arkivfoto

Overalt i landet er Rentolin-behandlet træ blevet skiftet ud med store udgifter til følge. Men beboernes helbredsproblemer er sværere at komme af med. Arkivfoto

Efter årevis af opslidende venten har de mange danske familier, der er ramt af økonomiske og helbredsmæssige problemer på grund af træolien Rentolin, nu fået en dato at holde sig til. Tirsdag 23. oktober tager Østre Landsret langt om længe fat på ankebehandlingen af seks prøvesager i det omfattende sagskompleks. Dermed er der gået næsten syv år, siden retten i Hillerød tog stilling til prøvesagerne, og som det forklares i den hosstående faktaboks skyldes ventetiden især behandlingen af en helt anden sag i EF-Domstolen. Men nu kører de danske Rentolin-sager altså igen, og ifølge advokat Bjarke Madsen, København, vil dommen i Østre Landsret sidst på året være særdeles vigtig: - Mange ting vil falde på plads i Østre Landsret, men det er væsentligt, at prøvesagerne kun omfatter erstatning efter skader på fast ejendom og løsøre, siger Bjarke Madsen, der fører omkring 40 af de igangværende Rentolin-sager, mens resten føres af andre advokater. Bjarke Madsen peger dermed på, at diskussionen omkring erstatning for de helbredsmæssige følger af anvendelsen af Rentolin stadig vil stå tilbage. Denne diskussion er blevet yderligere kompliceret, fordi advokaterne for de stævnede forhandlere osv. har fået lov at stille uddybende spørgsmål til sagens skønsmænd, som svarede på en lang række spørgsmål for flere år siden: - Man forsøger at kaste usikkerhed omkring hele sagen og søger især at få svar på, om sygdommene ikke kan skyldes andet end Rentolinen, siger Bjarke Madsen. Han har protesteret mod en række spørgsmål, som han finder tendentiøse, men Østre Landsret har afvist protesten. Eksempelvis bliver skønsmændene bedt om at svare på, hvorfor der var under fem helbredsklager vedrørende Rentolin før 1998 og derefter flere tusinde efter en tv-udsendelse om træolien og dens virkninger. Skønsmændene skal også oplyse om ”hvilken dokumentation foreligger der for, at generne er forårsaget af Rentolin (frem for blot at være fremkaldt af mediernes skræmmekampagne)?”, som det blandt andet hedder i det syv sider lange skrift med spørgsmål. Risiko for udsættelse Et helt anden problem i sagen er, at en af de to skønsmænd ikke kan medvirke før næste år, og derfor overvejes det nu, om den anden kan klare sagen alene, eller om en ny skal udpeges. Hvis det går helt galt, kan dette forhold betyde yderligere udsættelse af landsretssagen. Bjarke Madsen vil dog gøre alt for at undgå en udsættelse, fordi de Rentolin-ramte i forvejen har ventet alt for længe. Af samme grund forsøger han at få genoptaget en række sager, som endnu ikke har været for en byret. Således holdes der på onsdag forberedende retsmøde i Københavns Byret omkring ni af disse sager. flemming.junker@nordjyske.dk