Miljø

Repsol får grønt lys til udvidelse MILJØ: Virksomheden får mulighed for at producere flere akrylplader med en ny kommunal miljøgodkendelse

Repsol udvider igen produktionen.Arkivfoto: KURT BERING

Repsol udvider igen produktionen.Arkivfoto: KURT BERING

BRØNDERSLEV:Politikerne i Teknik- og miljøudvalget har givet grønt lys for en udvidelse af produktionen på Repsol. - Vi er glade for at de miljømæssige forhold er i orden samtidig med, at det er sikret, at virksomheden kan fungere i tiden fremover. I forbindelse med en ny miljøgodkendelse er der foretaget en forbedring af miljøforholdene samtidig med, at der er skabt mulighed for en udvidelse af virksomheden, siger Karsten Frederiksen (K), formand for teknik- og miljøudvalget. Nordjyllands Amt gav tilbage i 1995 Repsol Brønderslev A/S tilladelse til en produktion af op til 6000 tons støbte akrylplader om året. I 2000 gav amtet tilladelse til en udvidelse til 7200 tons plader om året. I forbindelse med en renovering af den ene produktionslinie har virksomheden søgt om en udvidelse af produktionen af støbte akrylplader fra 7200 tons til 10.000 tons om året. Og det er altså den tilladelse, Teknik- og miljøudvalget har sagt ja til. Samtidig med den ansøgte udvidelse af produktionen har virksomheden nu etableret afbrænding af luften fra vacuumanlægget og reaktorerne. Og forvaltningen vurderer hermed, at produktionsudvidelsen ikke vil medføre en forøget udledning af organiske opløsningsmidler til luften. I miljøgodkendelsen er der blandt andet vilkår om, at virksomheden skal foretage nye målinger til dokumentation af, at den samlede udledning af opløsningsmidlet methylmethacrylat overholder den gældende grænseværdi efter produktionsudvidelsen.