Redningsvæsen

Resolutte folk hos Hundahl

Indsatsleder Lars Hundahl var ekstremt hurtig på pletten ved en brand fredag morgen.

Ansatte hos Maskinforretningen Hundahl handlede hurtigt, så en faretruende brand i et tag ikke udviklede sig. Foto: Peter Mørk

Ansatte hos Maskinforretningen Hundahl handlede hurtigt, så en faretruende brand i et tag ikke udviklede sig. Foto: Peter Mørk

Normalt er det indsatsleder Niels Outzen fra Thisted Brandvæsen, der er hurtigst på stedet, når den røde hane galer. Men ved en brand fredag morgen fandt han sin overmand i form af beredskabsinspektør Lars Bjørndal. Klokken 8,28 gik alarmen fra Maskinforretningen Hundahl på Hjulmagervej 7 i Silstrup, og der gik kun sekunder, før Lars Bjørndal var på pletten. Da alarmen gik, befandt han sig nemlig hos naboen Brødrene Yde, hvor han var inde for at se på en ny inspektørbil. Branden var opstået, da man var ved at svejse på nogle spær i en tilbygning. Varmen satte ild på taget i den oprindelige bygning, men de ansatte handlede hurtigt og resolut, fortæller Lars Bjørndal. - Jeg vil gerne rose personalet, som handlede hurtigt og effektivt med det brandslukningsmateriel, firmaet har. De bekæmpede branden både udefra og indefra, og forhindrede at tagkonstruktionen brændte. Så da brandvæsenet kom til, kunne vi nøjes med at kontrollere, at ilden var helt slukket, siger Lars Bjørndal.