Lokalpolitik

Respekt for den sidste vilje

Læserbrev

ARV:Er respekt blevet en mangelvare? Noget kan tyde på det i sagen om afdøde Hanne Mortensens testamente, hvor borgmester Henning G, Jensen er kommet på glat is. Jeg gik i et læserbrev i rette med borgmesterens fortolkning af testamentet, der indsætter Hals Kommune som enearving, en arv der er opgjort til 8,5 millioner, Ordlyden og hensigten er tydelig. Da Hals Kommune i dag er indlemmet i Aalborg Kommune, må det være borgerne i den gamle Hals Kommune, der på den ene eller anden måde skal tilgodeses i overensstemmelse med testators sidste vilje. På trods af dette, har borgmester Henning G Jensen, hvor utroligt det end lyder, i NORDJYSKE Stiftstidende den 8. januar givet udtryk for, at NOGLE af pengene kan komme borgerne i den gamle Hals kommune til gode. Allernådigst. Med stor frimodighed jonglerer han med de 8,5 millioner som var det hans egne og blæser på testators sidste vilje, som er det alt afgørende. Jeg vil i byrådets spørgetid mandag den 8. februar afæske borgmesteren et svar.

Forsiden