Irak

Respekt for irakere

Det har vakt opsigt, at den danske besættelsestyrke egenhændigt har udbetalt penge til irakiske familier efter skyderiet og arrestationerne fornylig. Det skete efter forhandling med den lokale stammeleder. Det viser en kulturforståelse, der rækker ud over danske grænser og tager irakiske æresbegreber alvorligt. Det er den eneste vej frem i Irak: At tage udgangspunkt i den irakiske kultur og samarbejde med den lokale befolkning og dets selvvalgte styre. Der har den danske styrke vist selvstændighed i stedet for uden videre at importere vestlige værdier i en fremmed kultur. Kai Dalsgaard Grønne Demokrater, Mejerivej 35, Odder ruth.dalsgaard@mail.dk