Lokalpolitik

Respekt, Løkke

Valgkampe trækker pr. definition forskellene op mellem folkestyrets partier, og til tider kan vælgerne få det indtryk, at aktørerne virkelig hader hinanden.

Heldigvis er det ikke sådan; men det er naturligvis også klart, at de forskellige partier har forskellige ønsker til udviklingen af samfundet og til de midler, vi bør tage i anvendelse for at nå disse mål. Det danske folkestyre er udviklet over mere end 150 år og er således godt forankret hos alle aktører i de politiske partier. Vi er uenige; men kan håndtere uenighederne og forsøge at finde løsninger på tværs af de politiske synspunkter i respekt for vælgernes afgørende krydser på valgdagen. Ser vi os rundt om i verden kan vi konstatere, at rigtig mange befolkninger ønsker at fremme en udvikling præget af demokrati. Et af de aktuelle brændpunkter er Libyen og det arabiske forår, hvor ofrene for at få anerkendt demokrati, som grundlag for samfundets udvikling, næsten ingen grænser kender. Regeringsdannelsen er en naturlig del af at tage vælgernes dom alvorligt, da vi jo først kender resultatet heraf efter at stemmelokalerne har lukket dørene. Mandattallene spiller en vigtig rolle og afgør om en siddende regering skal gå og en ny dannes. Derfor er det en vigtig demokratisk fase forhandlerne om en ny regering befinder sig midt i og det bør vi naturligvis respektere. Respekt skylder vi også den afgående statsminister for den tale og ikke mindst den tilrettevisning, han gav unge brushoveder forsamlet til Venstres valgfest, da de buhede af valgresultatet, lød det manende fra Lars Løkke: "Jo, jo, sådan er det, det har danskerne bestemt." Personligt glæder jeg mig til at medvirke til en ny kurs for Danmark med det mandat, vælgerne har givet partierne omkring Socialdemokratiet og vil naturligvis argumentere for, at dette mandat kommer til at vare længe og sætter en bedre dagsorden for udviklingen af Danmark med bedre muligheder for uddannelse for vore unge, bedre muligheder for beskæftigelse og mindre umyndiggørelse af borgere, der har mistet deres job. I den forbindelse vil jeg gerne sige tak til nordjyderne for et ovenud flot personligt valg, at blive valgt på det første nordjyske mandat er "ikke så ringe endda", for at bruge en kendt nordjysk underdrivelse. Mandatet vil blive brugt til gavn for nordjyske interesser. Tak!