Bindslev

Respekt og mådehold

POLITIK:Søndag 14. oktober havde redaktionschef Inger Lise Jønsson en kommentar med overskriften ¿Begrav stridsøksen og træk i arbejdstøjet¿, hvor indledningen er kommentarer fra tre tilfældige borgere på Hjørrings handelsstrøg. Kommentarerne stemmer meget lidt overens med den overskrift, der er valgt til kommentarerne fra Inger Lise Jønsson. Afsnittet om at ¿kommunen har ikke brug for magtkampe og primadonnanykker i Byrådet. Borgere har brug for et byråd, der trods forskellige politiske holdninger trækker i arbejdstøjet til gavn for udviklingen i kommunen¿. Et citat som jeg er fuldstændig enig i. Når talen kommer på budgettet, er det således, at der er en afvigelse mellem de to fløje på 1,7 promille, og ser man alene på Karl Bornhøfts budget er afvigelsen 0,8 promille. Det må for begges vedkommende siges at høre ind under den statistiske usikkerhed. Jeg er fuldstændig overbevist om, at når 2008 kommer i gang, er de budgetmæssige forudsætninger anderledes, end de er i dag, ikke mindst set i lyset af de forhandlinger, der pågår omkring lønninger inden for den offentlige sektor. Der bliver i flæng nævnt en lang række opgaver, der alle sammen har det til fælles, at de hører hjemme i Hjørring by, og stilfærdigt skal opmærksomheden forsigtigt henledes på, at der findes projekter både i Tårs, Løkken, Vrå, Lønstrup, Hirtshals, Sindal, Bindslev m.m., og det nu en gang sådan, at et byråd er for hele Hjørring Kommune, og handler ikke kun om de relevante projekter, der også gør sig gældende i Hjørring. Jeg vil videre foreslå Inger Lise Jønsson at se på nogen af de læserbrevsskribenter, der indimellem optræder i spalterne, og jeg forstår ikke, at man fra NORDJYSKEs redaktionschef ikke sætter sig hen og undersøger, hvem er Dick Sørensen, hvad er hans formål, og hvad er hans baggrund. Konkret vil jeg foreslå redaktionschefen at standse læserbreve med personlige angreb, at løfte blikket og varetage hele Hjørring Kommunes interesser samt at holde op med gamle journalistiske tricks med at gå ud at spørge tre tilfældige borgere om deres mening. Politik og livet er alt andet mere kompliceret end som så.