Respekten tilbage til klasselokalet

Er det tilladt at sige "fuck you", er det tilladt at sidde med fødderne på bordet, at læse ugeblad i timerne, at sidde med hue og vanter på, eller skal der gælde andre regler i klasselokalet?

- Det skal lærerne i fællesskab forholde sig til, mener professor på Danmarks Pædagogiske Universitet, Niels Egelund. - Folkeskolen har alle dage været normdannende for resten af samfundet, og skolen må derfor nu gå forrest, så den kan gøre op med børn og unges slatne holdning. Det afspejler sig i det øvrige samfund med manglende respekt. Tag for eksempel togkontrollører og politibetjente, som mange unge efterhånden ikke har respekt for længere, mener Niels Egelund, der går så vidt som til at sige, at det også er i orden at en lærer lægger hånd på en elev. - En fast hånd i en arm er indimellem nødvendigt, når ordene slipper op. Det er derfor vigtigt, at man på skolen på forhånd har diskuteret, hvor grænsen går og er blevet enige om, at det er i orden at tage fat i en elev. Kommer der en klage, er det vigtigt at lærerne, ledelsen og skolebestyrelsen bakker op om den enkelte lærer, mener Niels Egelund. - Og så skal man bagefter selvfølgelig også diskutere det med eleverne, men alle skal vide, hvor grænsen går. - Alle skal også vide, at hvis man ikke holder reglerne, så er der en konsekvens. Så må lærerne være lidt kreative, og det kunne jo godt være, at konsekvensen var, at man så ikke kom med på lejrskole, mener Niels Egelund. - Forældrene skal også have de klare regler at vide, og er der forældre, som ikke vil bakke op om reglerne, så må de finde en anden skole til deres barn, synes han. Dårlig uddannelse Uddannelsen på lærerseminarierne er ikke god nok, lyder det fra Niels Egelund. - Der er skåret ned på undervisning i pædagogiske fag, og i Sverige er de langt foran. Praktikken skal også følge med, for et er hvad man lærer teoretisk, noget andet er også at bruge det. På det punkt får Niels Egelund opbakning fra Aalborg Seminarium. - Der er skåret ned på de pædagogiske fag, og hvad angår undervisning i pædagogik, når det gælder børn med særlige behov, er den ikke engang obligatorisk. De studerende kan tage kurset valgfrit, men det er ikke noget krav. Der er jo lagt vægt på at lærerne skal være fagligt dygtige, siger uddannelsesleder på Aalborg Seminarium, Lone Pedersen. - Vi skal i årene frem spare generelt på seminariet med 10 procent, og det går igen ud over undervisningen. Det betyder, at de studerende får færre timer, så der er ikke udsigt til, at der bliver flere. Hun mener, at det er vigtigt, at lærerne dels er fagligt dygtige dels er gode til at argumentere. - Myndighed skaber respekt, og det er vi meget bevidste om, forklarer hun. Respekt for eleverne Den nordjyske repræsentant for elevorganisationen, Danske Skoleelever, mener, at der skal være respekt for eleverne. - Respekten går begge veje. Hvis en lærer ikke respekterer eleverne, så er respekten heller ikke gensidig. Nogle lærere kan skabe frygt, og det er heller ikke godt. Respekt får en lærer ved at lytte til eleverne, drage omsorg for dem og opmuntre elever, der er har det svært. Så er skæld ud det sidste, der virker, selv om eleven måske reagerer negativt for at få opmærksom. Man skal rose det eleverne er gode til, mener hun. Det er skole- og kulturchef i Hjørring Kommune, Bjarke Langkjær, enig i: - Det er ikke nok med klare regler. Børn reagerer ofte i afmagt, og det skal være en balance mellem regler og omsorg, mener han. - Jeg tror ikke på, at man opnår noget ved at udskille børn. Vi skal i stedet støtte de børn, der har det svært. Vi arbejder også på at få lærerne ud af lærerværelset, så de er mere sammen med børnene, i stedet for at lukke 400 elever ud i en skolegård med to-tre gårdvagter. Lærerne skal være mere sammen med børnene i andre situationer end i undervisningen, mener han.