Ressourcenter skal forebygge problemer, før de bliver alvorlige

LØKKEN-VRÅ:Fremover vil børn, der ikke umiddelbart falder ind i den normale undervisning på skolerne i Løkken-Vrå Kommune, blive opdaget langt tidligere end det hidtil har været tilfældet. Det er i hvert fald meningen med et såkaldt "ressource-center", som er oprettet på alle skoler. I centret sidder skolens ledelse, speciallærerne, en ppr-medarbejder, en sundhedsplejerske og en socialrådgiver - samt skolens øvrige lærere efter behov. Endelig kan forældrene inddrages, hvis det er nødvendigt. Meningen er, at lærerne skal kontakte ressourcecentret, hvis der er små eller store problemer - eller blot grund til lidt ekstra opmærksomhed på en elev. - I gruppen kan medlemmerne både diskutere generelle problemer, konkrete problemer om en elev, som læreren ikke behøver sætte navn på og problemer med navngivne børn. Meningen er, at vi skal forebygge og sørge for, at problemerne så vidt muligt tages i opløbet - og at lærerne har et formelt regi, problemerne kan diskuteres i, siger skoledirektør i Løkken-Vrå Kommune, Niels Erik Andersen. - Vi kan givetvis ikke redde alle børn med disse nye tiltag, men vi vil helt sikkert kunne lette presset på nogle af lærerne - og det vil jo være til gavn for både elever og lærere, siger han. Hidtil har hver skole haft et antal timer til ekstraundervisning til disposition, mens de kunne søge om flere timer fra en pulje hos kommunen, men sådan bliver det ikke efter sommerferien. - Fremover uddeler vi samtlige timer til ekstraundervisning til skolerne på forhånd, således at de selv kan tilrettelægge deres undervisning - uden først at skulle ansøge om flere timer. Nu ved de, hvad de har, siger Niels Erik Andersen.