EMNER

Restancer er steget 14,6 mio. kr. på fem år

Manglende betaling af underholdsbidrag er steget med 37 procent, siden Skat i 2006 overtog inddrivelse.

Da Skat overtog inddrivelsen af restancer til Hjørring Kommune 1. januar 2006, manglede der 39,2 mio. kr. i underholdsbidrag. 31. december 2010 var den type gæld steget til 53,8 mio. kr. Foto: Bente Poder

Da Skat overtog inddrivelsen af restancer til Hjørring Kommune 1. januar 2006, manglede der 39,2 mio. kr. i underholdsbidrag. 31. december 2010 var den type gæld steget til 53,8 mio. kr. Foto: Bente Poder

Siden Skat i 2006 overtog inddrivelsen af restancer til Hjørring Kommune, er især en restancetype bare steget og steget. Det er manglende betaling af underholdsbidrag, som er den økonomisk mest tunge af de seks områder, som Hjørring Kommune prioriterede højest, da inddrivelsen var en kommunal opgave. Beløbet for manglende underholdsbidrag var i slutningen af 2005 på 39,2 mio. kr., og 31. december 2010 var den type restancegæld oppe på 53,8 mio. kr. Det er en vækst på 14,6 mio. kr. eller 37 procent. Tallene stammer fra en rapport om restanceudviklingen, som økonomiudvalget skal have en gang om året. Udvalget får en orientering om rapporten på udvalgsmødet onsdag. De andre typer restancer Hjørring Kommune brugte flest ressourcer på at inddrive før 2006 var i forbindelse med dagpasning, kontanthjælp, ejendomsskat samt boligstøtte og boligindskudslån. Samlet steg restancerne fra 58,6 mio. kr. til 73,1 mio. kr. i årene 2006-10. Det er en stigning på 25 procent. En medvirkende årsag til, at den samlede vækst ikke er højere, er ifølge rapporten at betalingskontoret har høj fokus på de muligheder, opkrævninger af restancer giver for modregning, opkrævning fra medhæftere og indgåelse af frivillige betalingsaftaler. Kontanthjælp er det eneste område, hvor restancerne er blevet mindre siden 2005. Beløbet er dalet fra 11,5 mio. kr. til 8,6 mio. kr. eller med 2,9 mio. kr. Selv om det er fem år siden Skat ved lov fik overdraget inddrivelsen af restancer til kommuner, så fremgår det af rapporten, at samarbejdet mellem Skat og Hjørring Kommune stadig er præget af manglende ligeværdig dialog, uklare snitfladebeskrivelser, vejledninger og retningslinjer, hvilket i mange tilfælde gør opkrævningsarbejdet mere vanskeligt. Samtidig oplever kommunen tilfælde, hvor Skat henviser forespørgsler om inddrivelsessager til kommunen. Det opleves som en gene for borgeren, idet kommunen ikke har indsigt i Skats sagsbehandling.