Lokalpolitik

Restaurant ved havet ændres til lejligheder

Ejer vil lave 12 lejligheder i urentabel restaurant - og hotelpligt søges ændret til sommerhusstatus

Eje­ren af re­stau­ran­ten på Ho­tel Tran­um Klit vil ind­ret­te 12 lej­lig­he­der i den uren­ta­ble re­stau­rant, der ses for­rest i bil­le­det. ar­kiv­fo­to: Kurt be­ring

Eje­ren af re­stau­ran­ten på Ho­tel Tran­um Klit vil ind­ret­te 12 lej­lig­he­der i den uren­ta­ble re­stau­rant, der ses for­rest i bil­le­det. ar­kiv­fo­to: Kurt be­ring

I de 30 år, Feriehotel Tranum Klit har eksisteret, er det stort set aldrig lykkedes at gøre hotellets restaurant til en rentabel forretning, selv om skiftende forpagtere har gjort ihærdige forsøg. Derfor arbejder restaurantens ejer nu på at få den ændret til lejligheder. - Med den korte feriesæson er der ingen, der kan få restauranten til at løbe rundt økonomisk. Og man kan ikke leve af, at der kommer et bryllup eller en konfirmation nu og da. Derfor har jeg bedt en ingeniør om at lave et projekt, så restauranten ændres til 12 lejligheder, siger ejendomsadministrator Eskild Kyhn, København, der købte restauranten i foråret. Ud over at eje restauranten er Eskild Kyhn administrator af de nuværende 50 ferielejligheder i hotelkomplekset. De ejes dels af enkeltpersoner, dels af selskaber. Ejerforeningen bag lejlighederne vil også forsøge at få hotelpligten på bygningerne ændret til sommerhusstatus, så ejerne i langt højere grad selv kan disponere over deres lejligheder. Nordjylland har som den eneste region i landet endnu ikke givet tilladelse til sådanne ændringer. Efter kommunalreformen er det Jammerbugt Kommune, der ud fra en turistpolitisk vurdering skal afgøre, om det vil være hensigtsmæssigt at ændre feriehotellets status. - Regionplanens bestemmelser om hotelpligt gælder, indtil vi får lavet en ny kommuneplan, siger teamleder Kell Agerbo fra Jammerbugt Kommunes planafdeling. En ændret status for hotellet skal ske i samråd med Miljøministeriet, det vil i praksis sige Miljøcenter Århus. Kell Agerbo vurderer, at miljøcentret vil lade kommunen afgøre, om der er basis for en ændret status. Det vil sige, at der skal være den fornødne balance mellem de forskellige overnatningstilbud i området. Ved nedlæggelse af restauranten skal der stadig være reception og bespisningsmulighed i bygningen. Her forestiller Eskild Kyhn sig, at der i forbindelse med den nuværende reception kan laves et automat/take away system, så beboerne kan købe mad til at spise på stedet eller til at tage med ind i lejlighederne. Han overvejer også at nedlægge den indendørs swimmingpool og i stedet opvarme den udendørs det meste af året, eventuelt ved hjælp af solvarme. - Vi håber, at kommunen bløder op, så vi kan få sommerhusstatus, siger Eskild Kyhn, der satser på følgende tidsplan for indretningen af de 12 nye lejligheder og de øvrige bygningsmæssige ændringer: Myndighedsbehandling i anden halvdel af 2008, så de nye lejligheder kan være klar til påsken 2009. Afhængig af, hvordan forløbet bliver, overvejer Eskild Kyhn at finde medarbejdere til at drive restauranten i højsæsonen 2008.