Lokalpolitik

Restaurationsplan til debat i byråd

Smagsdommeri og vilkårlighed i Bevillingsnævnet, mener SF

AALBORG:- Vi kan ikke leve med at have et bevillingsnævn, der administrerer planen efter forgodtbefindende. Så kan man med rette tale om smagsdommeri. Det siger teknisk rådmand Henrik Thomsen (SF), som sammen med resten af byrådsgruppen vil have diskuteret Aalborg Kommunes restaurationsplan i byrådet. Det vil partiet, fordi det er SF"s opfattelse, at Bevillingsnævnets afgørelser er præget af vilkårlighed, når det gælder uddelingen af 05-bevillinger, som senest var været til debat i forbindelse med en tilladelse til Mortens Kro og Stygge Krumpen, som i fremtiden må have gæster til kl. 05 om morgenen. Restaurationsplanen er simpelthen for upræcis, mener Henrik Thomsen. - Planen er god nok, hvor vilkårene kan håndteres klart og præcist. Det drejer sig eksempelvis om, at restaurationer skal overholde støjkrav, og at de overholder andre planlægningsmæssige krav. Endvidere er der nogle klart udstukne linier i forhold til politiet. Men det kan ikke passe at et nævn skal vurdere konceptet for en given restauration, og det skal ændres, siger Henrik Thomsen. Han er også parat til at give de medlemmer af nævnet, der er udpeget af byrådet, en næse. - Sidste år afviste byrådet en klage fra Stygge Krumpen over bevillingsnævnets afgørelse om at sige nej til en udvidet åbningstid til kl. 5. Som jeg har forstået det på medierne, så er bevillingsnævnet nu vendt på en tallerken, selvom der ikke har været en fornyet henvendelse fra den pågældende restauration. Det understreger blot snakken om smagsdommeri. Det er aldeles uacceptabelt, siger Henrik Thomsen. SF vil nu granske alle paragrafferne i den gældende plan for at præcisere eventuelle ændringer.