Lokalpolitik

Restaurationsplan ud til borgerne

Fire uger til at give sit besyv med om nye rettesnore for Løkkens natteliv

LØKKEN:Restaurationsplanen, der skal sætte skik på Løkkens vilde natteliv, er nu sendt i fire ugers offentlig høring. Det vil sige at ikke bare restauratørerne, men også andre interesserede borgere nu har lejlighed til at give deres besyv med. Hvor restauratørerne har fået restaurationsplan tilsendt, må borgerne dog selv rekvirere et eksemplar på kommunekontoret. Borgmester Knud Rødbro har store forventninger til restaurationsplanen. - Vi regner bestemt med at den får den ønskede effekt og at effekten kommer med det samme. De regler vi satte op sidste år, ER begyndt at virke, siger borgmesteren. Pubcrawl Kommunalbestyrelsen kan ikke forbyde beachcamp-folkene at holde pub-crawls, men det sjove er måske ved at gå lidt af det, mener borg-mesteren: - Der er kommet en stregnere styring på det. Dels har politiet fastlagt en ny rute, dels er der nogle regler om hvordan de skal gebærde sig. De må ikke støje og drikke spiritus undervejs, og når de når frem til næste restaurant på ruten, skal de indenfor med det samme. Vi vil ikke have at de står og gejler de unge op udenfor. - Det er begyndt at virke. Det er da mit indtryk at pub-crawlen døede lidt ud sidste sommer, siger Knud Rødbro. Foruden pubcrawl er det især markedsføringen af beachcamp.dk, der har bragt sindene i kog i Løkken. - Men markedsføringen kan vi ikke blande os i. Vi kan kun appellere om en sober markedsføring, fastslår borgmesteren. Et kig på beachcamp.dk's hjemmeside på internettet viser, dog at appellen er blevet hørt. Sproget er betydeligt mere afdæmpet end tidligere. Skrappe betingelser Kommunen kan ikke indføre nye betingelser for de restauratører, der allerede har deres bevillinger i orden. Men i forbindelse med de bevillinger, der gives fremover, stilles der skrappe betingelser: Restauratørerne skal dokumentere at støjkravene overholdes. Restauratørerne og deres medarbejderne skal arbejde aktivt for at undgå udskænkning til mindreårige og for at forhindre narkohandel. Der må ikke arrangeres striptease på bestemte tidspunkter. Der må ikke arrangeres/medvirkes til pubcrawl. Nye bevillinger gives i øvrigt kun for et eller to år, så kommunalbestyrelsen kan følge foretagendet og se om det er et sted man derefter vil "belønne" med en bevilling for otte år.