Restauratør frikendt trods vold mod kunde

Retten mente, at slag var i orden

AALBORG:Man må gerne slå på en uønsket kunde, der rækker ud efter andres folks øl. Det synes at være konklusionen på en sag i Retten i Aalborg, hvor straffelovens paragraf om lovlig nødværge er kommet en 53-årig værtshusholder til gode. Restauratøren erkendte, at han en aften i maj havde givet en kunde ved navn Brian et knytnæveslag på armen, men dommer Mogens Christensen mente, at manden ikke skulle straffes, fordi Brian på gerningstidspunktet var i færd med at række ud efter en øl. Ifølge værtshusholderen fra Aalborgs østlige del havde han nægtet at servere for det 35-årige offer, som har karantæne på værtshuset - angiveligt fordi han "altid skaber sig". Alligevel gik den 35-årige op til baren, hvor han greb ud efter en øl, som restauratøren var i færd med at servere for en anden kunde. Det fik restauratøren til et give den uønskede gæst et knytnæveslag på armen, forklarede den 53-årige i retten. Omvendt lød forklaringen fra den 35-årige, at han ikke havde hørt noget om nogen karantæne, og at de to parter slet ikke havde talt sammen, da han gik op til baren og lagde hånden på disken. Pludselig gav restauratøren ham bare et slag med en lille kølle, berettede offeret. Ingen kølle To andre værtshusgæster var også indkaldt som vidner, og af deres forklaringer fremgik, at offeret ganske rigtigt havde rakt ud efter en øl, da restauratøren slog. Det ene vidne mente, at der var tale om et håndkantslag, mens det andet vidne bare havde set et slag. Kun offeret mente, at det var tale om en kølle, og det lykkedes da heller ikke en tilkaldt politipatrulje at finde nogen kølle på stedet. Under alle omstændigheder fik den 35-årige et blåt mærke på armen, og dommeren var således ikke i tvivl om, at der var tale om vold. Men restauratøren havde altså lov til at slå i den pågældende situation, mener Mogens Christensen, som ikke fandt det godtgjort, at der var blevet slået med en kølle. - Det lægges efter tiltaltes og vidnernes forklaringer til grund, at slaget er givet i umiddelbar tilknytning til, at Brian forsøgte at tage en andens øl, efter at tiltalte havde nægtet at servere for ham. Under disse omstændigheder findes handlingen at være straffri i medfør af straffelovens §13, stk. 1, konstateres det i den noget usædvanlige dom. Ifølge straffelovens §13, stk. 1, er "handlinger foretaget i nødværge straffri, for så vidt de har været nødvendige for at modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb og ikke åbenbart går ud over, hvad der under hensyn til angrebets farlighed, angriberens person og det angrebne retsgodes betydning er forsvarligt". Det fremgår således ikke, om sagen havde forholdt sig anderledes, hvis det angrebne retsgode havde været eksempelvis en sodavand ...