Lokalpolitik

Restauratør raser over politianmeldelse

Bo Kristensen overvejer at klage til Statsamtet over teknisk udvalg og forvaltning

LØKKEN:Bo Kristensen, der ejer diskotek Pakhuset og Bryggeriet i Løkken, er vred over at kommunen har meldt ham til politiet efter at naboer i sommers klagede over støjen fra Pakhuset. Bo Kristensen erkender, at musikken har været for høj, men han synes at kommunens behandling af sagen har været useriøs. Sagen startede, da naboer i juli klagede til kommunen over støj fra Pakhuset og kommunens vejledende støjmålinger viste, at musikken var for høj. Kommunen påbød derpå ejeren at få foretaget en støjmåling af et akkrediteret firma. Bo Kristensen fik en frist til 3. august, som blev forlænget til 6. august, men støjmålingen blev først gennemført 27. august. Den professionelle støjmåling viste, at støjgrænsen IKKE overtrædes, for i mellemtiden havde Bo Kristensen sørget for at få plomberet musikanlægget, så det ikke kan spille for højt. - Hvorfor skal vi så meldes til politiet? Det er sådan noget, der får mig til at sige, at Løkken-Vrå Kommune er erhvervsfjendsk, mener Bo Kristensen. Men 13. august meldte kommunen altså Bo Kristensen til politiet. Sagen droppet Politiet har siden sendt anmeldelsen tilbage til kommunen med besked om, at man ikke tror på, at Bo Kristensen vil kunne få en dom for sagen. Det er Bo Kristensen naturligvis glad for, men han er stadig voldsomt utilfreds med kommunens håndtering af sagen på en lang række punkter: Fremfor alt er Bo Kristensen fortørnet over, at kommunen går så drastisk til værks. - Naboerne SKAL være der - selvfølgelig skal de det. Men vi erkendte med det samme, at vi havde spillet for højt, og at vi var indstillet på at problemet skal løses. Men vi kan ikke løse det på tre dage. I andre kommuner får man 30-90 dage til at bringe tingene i orden, fortæller Bo Kristensen. - Vi bestilte firmaet Eurofins til at foretage en akkrediteret støjmåling. Vi fik en ordrebekræftelse og afleverede den INDEN fristen udløb. Men kommunen sendte hverken ordrebekræftelsen eller et brev fra mig med til politiet. På et møde med teknisk udvalg viste det sig også, at tre af udvalgets medlemmer heller ikke havde fået de papirer, siger Bo Kristensen, der klagede til borgmester Knud Rødbro over teknisk udvalg. Ned med nakken - Papirerne blev "væk" på teknisk forvaltning, men vi har hele tiden sendt kopier af sagens akter til borgmesterkontoret for at være sikre på, at Kim Bach ikke kunne "hugge hovedet" af os. Han VIL have os ned med nakken, mener Bo Kristensen. - Vi skal have løst problemet, vi skal ikke sidde og skændes om det. Men det kræver at nogle folk i forvaltningen og teknisk udvalg ændrer stil. Ellers er vi NØDT til at klage til Statsamtet. Måske skal vi også forsøge at få nogle af de penge, vi har tabt, hjem igen. Sagen har jo medført et omsætningstab for forpagterne. Det er spørgsmålet om de skal have det dækket ind, hvis kommunen har lavet en fejl, siger Bo Kristensen.