Retspleje

Restauratør tiltales for 15 tilfælde af racisme

Ejer af Rendez Vous understreger, at han ikke er racist

AALBORG:- Jeg har det rigtigt skidt med sagen. Jeg er ikke racist, jeg har ikke bedt mine dørmænd om at udelukke fremmede fra Rendez Vous. Men jeg er jo deres chef, og derfor også den der nu skal tiltales. Sådan sammenfatter restauratør Torben Jensen, der ejer en række beværtninger i Jomfru Ane Gade, at han 16.november bliver stillet for retten anklaget for racisme. Sammen med Torben Jensen er to dørmænd, der skulle have praktiseret racismen tiltalt. De skulle i november, december og januar sidste år have nægtet i alt 15 personer med anden etnisk oprindelse end dansk adgang på Rendez Vous, alene på grund af deres race-tilhørsforhold. Aalborg Politi mener, Torben Jensen direkte har pålagt dørmændene at afvise gæster med andet udseende end dansk. - Jeg troede, den sag var gået i sig selv for længst. Jeg har ikke pålagt mine dørmænd på Rendez Vous at sortere efter andet end den opførsel, der er nødvendig på stedet. Jeg var ikke selv til stede, så jeg ved ikke konkret, hvad der er sagt og foregået. Men at der skulle have været praktiseret racisme på min opfordring er rent opspind. Jeg ejer og driver jo en del restauranter og beværtninger, og der er ingen problemer på nogle af de andre. Hvorfor skulle jeg praktisere racisme på bare et af mine steder, spørger en undrende Torben Jensen. Hans forklaring på episoderne er, at der nok har været problemer med nogle gæsters opførsel. Og at disse gæster samtidigt har været af anden oprindelse end dansk. -Så kan det jo ske, at de taler sammen indbyrdes og målrettet går efter også at blive afvist, så de kan påberåbe sig at være udsat for racisme, siger Torben Jensen. For et par år siden udspillede den første sag om racisme i Jomfru Ane Gade sig. Ejeren af værtshuset Hr. Nielsen blev dømt i Vestre Landsret og måtte betale en bøde på 10.000 kroner. Den daglige leder af værtshuset fik en bøde på 5000 kroner, mens to dørmænd hver slap med 1500 kroner i bøde. Sagen begyndte med tre episoder om afvisning af gæster af fremmed oprindelse men endte med domfældelse for de to. -Denne sag handler om et langt større antal afvisninger af gæster, derfor mener vi, restauratøren skal idømmes en væsentligt højere bøde. Hvor meget må det være op til dommeren at afgøre, når sagen kommer for retten, siger vicepolitimester Jørgen Nautrup, Aalborg Politi.