Restaureres til bæredygtighed

- Vigtigt at bevaringsværdige bygninger bliver brugt

SKAGEN:- Vi er både glade for og stolte over, at vi har kunnet købe havnemesterboligen. Det er Plensers hovedværk i Skagen og, har vi på fornemmelsen, en slags "byens hus," med den beliggenhed det har, siger administrerende direktøren for Realea A/S, Peter Cederfeld. - Det glæder os at kunne restaurere bygningen op til den standard, den oprindelig er tænkt, og at det derefter kan få en slags halvoffentlig brug, så alle byens borgere kan få glade af det, siger Peter Cederfeld. - Vi betragter det desuden som en sidegevinst, at kommunen har planer om en ny udformning af havnepladsen foran havnemesterboligen, så der skabes en helhed og sådan, at pladsen fremover ikke udpræget er en stor parkeringsplads i sommerhalvåret og en kold, tom plads om vinteren. - Selv om pladsen også fremover skal have de samme funktioner, som hidtil, kommer der en bearbejdning af den, så den bedre spiller op til Plesners bygning, til Bindesbølls gamle pakhuse og til havnen i det hele taget, siger Peter Cederfeld. Realea og kommunen er endnu ikke begyndt at drøfte, hvordan arbejdet med forbedringen af pladsen skal foregå. - Man kan forestille sig en form for arkitektkonkurrence, men det er noget, vi først skal til at tage fat på nu, siger Cederfeld. Der kommer til at gå godt et år inden havnemesterboligen bliver taget i brug igen. Realea skal i første omgang have renoveret både bygningen og dens umidelbare omgivelser, og først derefter kan de fremtidige brugere flytte ind. - Vi venter, at det kommer til at koste en hel del penge at istandsætte bygningen, selv om man ikke kan sige, at den på nogen måde er misrøgtet. Der er nogle af de arkitektoniske detajler, som er gået tabt i tidens løb, og de skal genskabes, og der er ting, som skal afdækkes. Tanken er, at bygningen skal fremstå mere autentisk og arkitektonisk på den måde, Plesner har tænkt den, siger Peter Cederfeld. Peter Cederfeld venter, at man begynder på renoveringen af bygningen efter sommersæsonen i år, og at der vil gå et års tid, inden man er helt færdig. Inden man kan gå i gang skal hele renoveringsprojektet godkendes af Kulturarvsstyrelsen, idet bygningen er fredet. Det blev den i 1986. Havnemesterboligen er både den første bygning i Nordjylland og den første Plesnerbygning, selskabet køber. - Realea's politik, når det gælder bevarelsen af bygninger, er, at bygningerne bliver gjort bæredygtige fremadrettet, så vi undgår, at de ender som en form for museumsbygninger. Det er meget vigtigt, at husene har en fremtid som brugsgenstande, som de oprindelig er tænkt. På den måde får husene liv. - De skal kunne bruges på markedsmæssige vilkår. Kun på den måde får man dem bevaret for eftertiden, modsat huse, som ingen rigtig vil leje eller bruge. De forfalder, siger Peter Cederfeld.