Skibsted

Restaurering af Skibsted Å

SKIBSTED:På foranledning af Sammenslutningen af Sports- og Lystfiskeriforeninger ved Lindenborg Å har Rebild Kommune udarbejdet et forslag til restaurering af to mindre strækninger i Skibsted Å ved Gl. Skibsted bro og St. Brøndum bro. Den er tænkt udført ved udlægning af gydebanker på de to strækninger med enkelte større sten som skjul. Forslaget er netop kommet ud i otte ugers høring frem til 8. september.