Resultat af skolepolitik?

PISA-UNDERSØGELSE:Tirsdag kom resultatet af den seneste PISA-undersøgelse af folkeskolens undervisning i læsning, matematik og naturlære. Den vakte bestyrtelse. Onsdag fremlagde regeringen med sans for taktik og timing forslag til ændringer af folkeskoleloven med henblik på at rette op på det dårlige PISA-resultat. Men hvad nu hvis det i virkeligheden er et resultat af den skolepolitik, der er blevet ført de sidste 10 år, med en stadig stærkere central styring, flere prøver og test og frem for alt en retorik, der mistænkeliggør folkeskolen for ikke at være god nok. For mange år siden delte vi eleverne i 6. og 7. klasse i de dygtige boglige klasser og de lavt vurderede almene klasser. Da en ung lærer i 1964 kom ind i en 6. almen, hilste eleverne ham med et "Velkommen, her sidder de dumme". Når man vurderes lavt, lever man ned til denne vurdering. Når man til stadighed fortæller, at folkeskolen ikke er god nok, så bliver folkeskolen ikke god nok. Vi bør måske læse PISA på en anden måde: Hvis man deler efter det tredje bogstav, får man to ord, der, lidt vulgært men velment, rummer en opfordring.