Danmark

RESULTATET

Sådan er danskernes rangordning af de ni problemer, som Hvad Er Problemet?-serien er nået frem til

1 (i snit 5,34 på en skala fra 1-7): Problemerne med at integrere mennesker med fremmed baggrund i det danske samfund 2 (5,29): At politikerne mangler mod til at træffe svære, men nødvendige beslutninger, som gavner på langt sigt. 3 (5,22): At sundhedssystemet ikke er godt nok - for eksempel fordi det mangler ressourcer, eller fordi det tager for lidt hensyn til patienternes menneskelige behov som tryghed og kommunikation. 4 (5,18): Forurening af miljøet 5 (4,91): Arbejdsmarkedets manglende evne til at rumme de svage grupper. 6 (4,89): At uddannelsessystemet ikke er så godt, som det kunne være - hvilket for eksempel kan svække Danmarks konkurrenceevne og muligheden for at bevare arbejdspladser i Danmark. 7 (4,66): "Polariseringen" i samfundet - forstået på den måde, at de forskellige samfundsgrupper holder sig for sig selv, at flere fravælger folkeskolen, og at forskellen på rig og fattig vokser. 8 (3,97): At samfundet blandt andet på grund af kampen mod terrorisme vælger at svække danskernes personlige rettigheder - som for eksempel retten til privatlivets fred. 9 (3,88): Danmarks "provinsialisme" - forstået på den måde, at Danmark er for dårlig til at udnytte mulighederne i verden og i for høj grad fokuserer på nationale forhold. Kilde: Wilke A/S

Forsiden