Lokalpolitik

Resultatorienteret politik

Socialdemokraterne v/ Erling Thomsen var i 2002s sidste udgave af Nordjyske endnu engang ude at forsvare deres konstitueringsaftale med Venstre. Han benyttede samtidig lejligheden til at fortælle om egne og Venstres fortræffeligheder og gode samarbejdsrelationer, som havde resulteret i en markant større indflydelse for S, hvilket skulle være den direkte årsag til den skabte ro i det politiske byrådsbillede. Fra Kommunelistens side kan vi på lange strækninger følge E.T.s billede af samarbejdsklimaet, og vi kan i al stilfærdighed også konstatere, at de tidligere så diametrale modsat rettede partier nu nærmest er ved at blive klonet. Når der i de tidligere byråd har været megen uro har det langt hen ad vejen været fordi V og A på skift har været i den såkaldte opsitionsrolle. Her har de stået på sidelinien med deres uangribelige og ultimative meninger uden mål og med. Når situationen var således måtte et flertal i byrådet nødvendigvis tage ansvaret for at føre kommunen fremad, ofte med megen uro tilfølge. Det har alle i byrådet heldigvis lært meget af, og da det blev Kommunelistens "tur" til at stå uden for en konstitueringsaftale, valgte vi bevidst at føre en samarbejdende og resultatorienteret politik. Vores linie og arbejdsmetoder giver ikke de store overskrifter, men så længe vi føler, at vi ad den vej får indflydelse og på ligeværdig vis får vores mærkesager gennemført, fortsætter vi ufortrødent. Det var således med stor tilfredshed at vi i fællesskab fik indeværende års budget sammensat. Men vi overlader gerne til V & S alene at finde ud af, hvem der skal være vandbærer eller kaptajn og hvem, der i øjeblikket bærer førertrøjen. Fra vort udmærkede strategi-seminar i foråret mangler vi stadig en del ting at få gennemført, så det er for tidligt at planlægge nye og resursekrævende seminarer. Taget i prioriteret rækkefølge mangler stadig: 1. En mere hensigtsmæssig skolestruktur. 2. Flere attraktive byggegrunde. 3. Kulturhus ved det kommende bibliotek. 4. Svømmehal. 5. Faciliteter til musikskolen og gymnastikforeningen samt en række flere mindre ønsker om nyanlæg. Lad os få ovenstående opgaver gennemført først, inden vi kaster os ud i nye møder om, hvad vi mere skal ønske os.