Ret blikket mod de truede familier

FOLKESKOLE:Regeringen har meget travlt med at bruge resultaterne af PISA-undersøgelsen til at fremme sine politiske mål på skoleområdet. Nu skal børnene udsættes for endnu flere prøver, test, evalueringer og hvad man ellers kan finde på at kalde de ønskede tvungne kontroller af eleverne og indirekte af lærerne. Undervisningsministeren har i hele sin embedsperiode råbt på flere prøver som et middel, der kan løse alle problemer. Det seneste resultat af PISA-undersøgelsen betegner hun som en katastrofe, der straks skal udløse x antal evalueringer af de stakkels skolebørn. Statsministeren vil have en national handlingsplan for læsning, og mange andre forslag blæser i vinden. Fakta er, at allerede ved skolestarten har 20 pct. af børnene så store problemer, at de kan betegnes som tabere. Mange undersøgelser har bekræftet dette tal, som desværre nok er stigende. Den kendte børnepsykiater Gideon Zlotnik skriver i sin bog "De stakkels børn", at en stor del af denne gruppe børn er behandlingskrævende. Ikke desto mindre begynder disse børn i skolen i normale klasser. Børnenes problemer er ikke tilstrækkeligt undersøgt, og der udløses ikke ekstra ressourcer. De meget engagerede lærere og pædagoger i folkeskolen bliver sat overfor en umulig opgave, når det forventes, at denne gruppe børn uden videre kan undervises i klasser med op til 28 børn. Statsministeren har flere gange beskæftiget sig med begrebet "negativ social arv". Altså det faktum, at børn, der vokser op i hjem med længerevarende psyko/sociale problemer, er i stor risiko for at "arve" disse problemer. Denne viden bør bruges til at sætte helt anderledes massivt ind med håndfast støtte til de "truede" familier. Man skal ikke "rette smed for bager". Folkeskolens lærere og pædagoger bør have megen anerkendelse for det store engagement, de lægger i deres arbejde. I stedet skal blikket rettes mod de "truede" børnefamilier. Det forebyggende og behandlende arbejde med disse familier skal begynde allerede under moderens graviditet og for nogle børns vedkommende skal de følges tæt indtil de bliver voksne.