Ret kultur- kanon mod ghettoerne

Debatten om de stigende ghettoproblemer i Danmark har for alvor taget fart. Mange konstruktive forslag til strukturelle og boligpolitiske tiltag er lanceret, men fra Socialdemokraternes side vil vi gerne bringe endnu et offensivt og spændende middel ind i ghettobekæmpelsen – nemlig kulturen.

Vi mener, at en massiv satsning på kultur i de mest udsatte og ghettoiserede boligområder vil være med til at styrke integrationen og tilføre beboerne vigtige ressourcer og nyttig kulturforståelse. Dertil kommer, at vi faktisk har den overbevisning, at der i områder med stor koncentration af mennesker med anden etnisk baggrund findes en række kulturelle ressourcer, som kan blive til stor nytte og glæde for resten af Danmark, hvis de får de rette betingelser for at kunne udvikle sig. En nylig offentliggjort undersøgelse af danskernes kulturvaner viser, at unge med indvandrerbaggrund bruger bibliotekerne mere end etnisk danske unge. Det skyldes ikke mindst, at bibliotekerne bruger mange kræfter på at give tilbud til netop de unge indvandrergrupper. Det kan altså lade sig gøre – med kulturelle midler – at engagere unge indvandrere og dermed bidrage til en styrket integration. En række kulturelle projekter gennemført af bl.a. danske kunstnere i Vollsmose-området viser det samme. Derfor vil Socialdemokraterne arbejde for, at kommunerne fremover planlægger kulturpolitikken således, at flere af aktiviteterne tager sit udspring i netop de ghettoiserede boligområder. Helt konkret fremlægger Socialdemokraterne til efteråret et beslutningsforslag i Folketinget om oprettelse af kulturskoler i kommunerne. Kulturskolerne skal udbrede den succes, som musikskolerne har haft rundt omkring i landet, hvor over 130.000 børn og unge årligt deltager i musikaktiviteter. Kulturskolerne skal tilbyde undervisning indenfor billedkunst, dans, drama og litteratur og dermed give børn og unge langt større mulighed for at udvikle deres skabende og kreative evner. Det vil være helt oplagt, at de første kulturskoler i Danmark oprettes i de socialt belastede boligområder. I øvrigt vil det for kommunerne være oplagt i højere grad at tænke på at placere den kommunale musikskole, de kommunale øvelokaler, børneteateret og den lokale kunstudstilling netop i de berørte boligområder. Ydermere arbejder vi fra socialdemokratisk side for at sikre, at der afsættes en særlig økonomisk pulje, hvor de enkelte boligforeninger kan søge om midler til at realisere veldefinerede og relevante kulturelle projekter, der involverer beboerne i de pågældende boligområder. Kulturen og kunsten skal i langt højere grad tænkes ind i integrationsindsatsen. Alle ideer er velkomne og skal prøves. Hvis tidligere lavstatusområder med problemer i folks bevidsthed ændrer karakter til kreative områder med nye spændende kulturelle projekter, er vi nået langt. Socialdemokraterne er overbeviste om, at kulturen kan medvirke til at løfte de ghettoiserede boligområder ud af problemerne. Derfor skal kulturkanonen hurtigst muligt rettes mod ghettoområderne. Mogens Jensen, Julius Thomsens Gade 12, København V., er folketingsmedlem og kulturordfører for Socialdemokraterne, og Rasmus Prehn, Hellekisten 15, Svenstrup, er folketingsmedlem og boligordfører for Socialdemokraterne.

Breaking
Kæmpe politiaktion i Aalborg Øst
Luk