Retspleje

Ret og uret i det gamle Sydthy

HELTBORG:Torsdag d. 25. oktober kl. 19.30 er der atter en foredragsaften på Heltborg Museum, hvor museumspædagog Svend Sørensen, Thisted, og fhv. sagfører Kristian Visby, Ettrup, kommer til stede og vil fortælle om det godt 175 årige Tinghus i Vestervig og om retshistorien igennem tiden. Således vil Svend Sørensen fortælle om hele retssystemets udvikling helt fra sagatiden og frem til 1800 ¿ tallet. Han vil i den forbindelse komme ind på såvel Valdemar Sejrs Jydske Lov fra 1241, som Christian den 5. Danske Lov fra 1683. Ligeså vil han fortælle om landets inddeling i retskredse, og om hvorledes retssagerne oprindelig blev afviklet under åben himmel, sådan som det f.eks. var tilfældet med hekseprocesserne i 1600-tallet. I denne forbindelse vil der blive fortalt nærmere om en hekseproces fra Sydthy. Svend Sørensen vil også fortælle om, hvorledes en tyverisag ved retten i Vestervig i 1877 førte til, at to ældre drabssager blev opklaret. Kristian Visby vil derefter fortælle om Tinghuset i Vestervig og om nogle af de gamle herredsfogder her på egnen. Der vil tillige blive fortalt om en endnu gældende bestemmelse i Danske Lov, og om retsplejereformen i 1919, som med 70 års forsinkelse fuldførte en tredeling af statsmagten, som formelt blev gennemført ved Grundloven af 1849. ¿ Endelig vil Kristian Visby fortælle om en celeber retssag mod herremanden på Vestervig Kloster i 1723 ¿ som givetvis var medvirkende til, at eftertiden har givet Peder Moldrup sit tilnavn ¿ Bondeplageren¿. E.M.