Ret og vrang i golfsagen

Golf 10. oktober 2006 06:00

GOLFBANE: Vi er nogle af de ”besværlige” naboer til det areal ved Hegedal og Hjerritsdal, hvor Arden og Hobro kommuner vil give tilladelse til en golfbane. Vi er besværlige, fordi vi forfægter vores ret til at kunne færdes sikkert på vores ejendom og på vejene i området. Hvorfor er det nødvendigt at være besværlige? Det er det ganske simpelt, fordi det vil blive dødsensfarligt at færdes i området. Det kan nemlig være så alvorligt at blive ramt af en vildfaren golfkugle. Man kan ikke slå en golfkugle direkte i spillelinjen. Dansk Golf Union har udgivet en sikkerheds-vejledning, hvor der ved hjælp at sikkerhedszoner og -afstande er givet anbefalinger, der i rimeligt omfang tager højde for vildfarne golfkugler. Disse sikkerhedsforskrifter er langt fra overholdt i projektet. Hertil kommer, at terrænet flere steder forhindrer, at golfspilleren kan se, hvor golfkuglen lander. Tilsvarende kan vi, når vi færdes på vores jord, ikke se, om en spiller er i gang med at slå. Det samme gælder flere steder på vejene, hvoraf nogle har status som rekreativ sti. Det siger sig selv, at kommunerne hverken kan skabe større afstande eller vende op og ned på terrænet. Kommunen kan ikke få 20 m til at blive til 60 m, som sikkerhedsforskriften lyder på, ligesom kommunerne ikke kan ændre så meget på terrænet, at der bliver fuldt udkig. Golfspillerne slår altså i disse risikoområder i blinde og vi færdes i blinde. Det er naturligvis for begge parter fuldstændig uacceptabelt og uforsvarligt. Den ene tekniske løsning er høje hegn langs veje og skel, hvilket aldrig vil blive tilladt i det enestående landskab. Den anden løsning er opsætning af skilte med angivelse af advarselsråbet ”FORE”. Det betyder, at en spiller, når denne bliver opmærksom på, at kuglen har en uheldig retning, skal råbe FORE. Når vi eller andre hører råbet, har vi i bedste fald 1-2 sekunder til at sikre os mod at blive ramt af golfkuglen. Det er den sikkerhed, som kommunerne vil give os. Derfor vil vi kæmpe for at åbne øjnene på politikerne. Hobro og Arden Kommuner må indse, at der simpelthen ikke er plads nok til golfbanen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...