EMNER

Retfærdig fordeling af idrætsstøtte - hvordan?

SPARETIDER:Hvad er retfærdigt? Det kan jeg garantere dig for, Svenning Sørensen, er meget vanskeligt at besvare, især nå man har været med i budgetforhandlingerne i Fjerritslev Kommune. Vi har efter bedste evne forsøgt at fordele ca. 280 millioner kroner til dem som har størst behov, og der hvor det gavner mest muligt. Min erkendelse er, at det slet ikke er så enkelt at være retfærdig. Nu endte budgetforliget med, at der ikke ændres på kriterierne for idrætsstøtten i Fjerritslev Kommune. Samtidig ser det dog ud til, at kommunen kan spare 200.000 kr. i tilskud, fordi foreningernes aktiviteter er faldende. Det er beklageligt, at aktiviteterne falder, men nu kan man ikke bruge det argument, at det skyldes ændringer i det kommunale tilskud. Når du nu igen retter skytset mod Han Herred Fritidscenter, så er grunden jo helt ærligt ikke de økonomiske forhold, men fordi du og en række andre "hader" det center. Med mine briller kan jeg se nogle helt andre tal og helt andre vilkår. Han Herred Fritidscenter får et tilskud på 207 kr. pr. udlejet time, Thorup-Klim Hallen får et tilskdu på 288 kr. pr. time og Trekroner Landsbycenter får 350 kr. pr. time. Hertil kommer, at de de to sidstnævnte har så god en økonomi, at de kan forære kommunen et ukendt antal brugertimer til Trekronerskolen og Thorup-Klim Skole. Skulle jeg være grov, kunne det jo opfattes som "bestikkelse" og/eller lobbyisme. Baggrunden for dette indlæg er egentlig bare at fortælle, at hallerne er overført til børne- og kulturudvalgets kompetenceområde fra og med 1. januar 2003. Og at det allerede er aftalt i udvalget, at der endnu en gang skal ses på hallernes tilskud, priser og udlejning.