Retfærdighedssans?

Man må gang på gang undres over, i hvilken grad mange af Venstres folketingspolitikere helt har mistet jordforbindelsen, som står i skærende kontrast til den folkelige og ansvarlige politik, som Hartling og Christophersen for få årtier siden stod for i Venstre.

Et aktuelt eksempel herpå, er politisk ordfører, Peter Christensens kommentar (28.12.) til et forslag fra Lars Barfoed, (K), der går på, at de mest velhavende generelt skal have færre offentlige ydelser, ligesom børnechecken skal udfases til de højeste indkomstgrupper. For det første starter P.C. med den skæve kommentar, at det vil være administrativt besværligt at udfase børnechecken til de velhavende! Det kan vi så tygge på, set i lyset af, at Venstre netop her ved årsskiftet indfører multimedieskatten, som skaber masser af bureaukrati for samfundet, og mere besværlige arbejdsforhold for tusindvis af mennesker. Når P.C. svarer sådan, må man vel også spørge om, hvor hans retfærdighedssans er blevet af? For det næste svarer han, at det er de velhavende, der betaler mest i skat. Det er i mange tilfælde forkert, da de velhavende via fradrag for renter, pension mv. i alt for høj grad selv kan bestemme, hvad de ønsker at betale i skat. Nej, de skatteplagede i Danmark er især lønmodtagere med lønninger under 300.000 kr. årligt, som ikke har økonomi til at skaffe sig store fradrag, hvorfor alt for mange med ca. 300.000 kr. i løn betaler op til 100.000 kr. i skat årligt. De betaler således en meget høj skat både procentvis og i kronebeløb, og ofte mere, end mange med lønninger over kr. 500.000 gør. Så det er paradoksalt, at en Venstremand - endda fra Sønderjylland - kan få sig til at udtale noget så forkert. Og da mantraet for Venstre altid er, at flest muligt borgere bør klare sig selv, vil jeg tillade mig at foreslå, at Venstre starter med at få de mest velhavende til at klare sig selv uden offentlige ydelser, i stedet for som nu, hvor Venstre til enhver tid signalerer og presser på med, at det er de dårligst stillede, der skal søge at klare sig selv! Gid en kommende regering, uanset partifarve, vil formå at bringe Danmark fremad, og har mod til at gøre det nødvendige, for på lang sigt at sikre gode vilkår for de kommende generationer i DK. Eksempelvis kunne man passende, mens renten er ekstrem lav, afvikle rentefradragsretten over de kommende f.eks. syv år, og bruge provenuet til et større beskæftigelsesfradrag, så der bliver markant bedre økonomiske forhold for især de lavtlønnede, der er i job. Tiden må være inde til at belønne folk for at arbejde - og ikke for at stifte gæld.

Forsiden