- Retfærdigt, at min farmor ikke skal betale indskud

Glæde blandt de ældre og pårørende på Smedegården

AALBORG ØST: - Min farmor og andre af de ældre er utroligt glade for, at de ikke bliver tvunget til at låne penge for at betale indskud, siger Torben Vinter, hvis farmor, Esther Vinter bor i en ældrebolig i Smedegården. Han glæder sig over, at rådmand Anni Kjeldgaard nu har besluttet, at 28 ældre i Smedegården alligevel ikke skal betale et indskud på 20.000 kroner, når de skal flytte ind i nye lejligheder i komplekset. Smedegården er blevet solgt til boligselskabet Lejerbo, der står for at omdanne blandt andre Esther Vinters ældrebolig til ungdomsbolig. Esther Vinter skal til den tid flytte ind i en nybygget ældrebolig i Smedegården. Torben Vinter henvendte sig i marts til Aalborg Kommune for at klage over, at hans farmor blev tvunget til at betale 20.000 kroner, selv om hun ikke selv havde ønsket at flytte til en anden bolig. - Uden en stor indsats fra Anita Knakkergaard, byrådsmedlem for DF, og et par andre pårørende, ville vi ikke have opnået dette, mener Torben Vinter, der dog fortsat er i dialog med Aalborg Kommune. - Jeg er opsat på at få sagen helt afsluttet. Jeg mangler, at kommunen skriftligt informerer de ældre om, at deres flytteomkostninger, tæpper, gardiner og telefonflytning ligeledes bliver betalt af kommunen, siger Torben Vinter. Han mener, at kommunen på et informationsmøde i 2000 dels lovede, at de ældre ikke skulle betale indskud og dels lovede at betale øvrige omkostninger forbundet med flytningen. - Jeg forventer at få svar på, hvad de ældres husleje bliver i de nye ældreboliger, hvordan tilkaldeordningen bliver, og hvem der er kontaktperson i forbindelse med praktiske spørgsmål. Der er på intet tidspunkt gjort noget for at informere de ældre på skrift om bl.a. disse praktiske oplysninger, siger Torben Vinter. - Det eneste kommunen kan tage æren for i denne sag er manglen på information og at lade kassetænkning komme før moral og etik på de ældres bekostning, mener Torben Vinter, som med kassetænkning henviser til, at kommunen solgte Smedegården til Lejerbo.