Aabybro

Retningslinier skal hjælpe råd

AABYBRO:Beboer-Pårørenderådene på de tre plejehjem i Aabybro Kommune har fået fælles retningslinier. Det sker, efter at disse har kørt med blandede resultater i omkring et år. Det har vist sig, at der har været stor forskel på, hvordan rådene har fungeret, og det skyldes ifølge socialudvalgsformand, Eva Rytter (S), at nogle beboere er dårligere end andre på de forskellige plejehjem. Derfor blev der afholdt møder med rådende og plejehjemmene, og socialudvalget har på denne baggrund vedtaget vedtægter med en række fælles målsætninger og retningslinier. Målsætningerne for rådene er, at de skal indrages i den daglige pleje, kostplanerne og arbejdsrutinerne, og det blev besluttet, at rådene skal være fleksibelt sammensat. Således får rådene en størrelse på mellem fem og syv medlemmer, hvoraf mindst tre til fem helst skal være beboere. De øvrige to skal være plejehjemslederen og en medarbejderrepræsentant. Hvis der ikke er beboere nok til at fylde pladserne ud, indkaldes pårørende til at sidde i rådet. Eva Rytter lægger meget vægt på, at hovedsagligt er beboerne, der sidder i rådet, så det hovedsagligt fungerer som et beboerråd. - Det er dem, der bor på plejehjemmene, så de skal naturligvis have indflydelse, siger hun. Medlemmerne af rådene vælges for et år af gangen. Beboer-pårørenderådene er en del af en folketingslov fra 2001, som pålægger kommunen at oprette disse råd i tilknytning til plejehjemmene.