Hjørring

Retsfilial for småskyldnere

Retten i Hjørring etablerer fra august en ugentlig mødedag i Aabybro for blandt andet at få folk til at møde op i forgedsagerne.

Afstanden til retten er lang og besværlig for mange borgere i Jammerbugt Kommune, fordi de skal helt til Hjørring. Det bliver der nu gjort noget ved. - Afstanden til den vestlige del af retskredsen er for stor, og det er for besværligt at komme herind med offentlige transportmidler, fortæller administrationschef Jens Christian Brodersen. Derfor etablerer retten fra 13. august en ugentlig mødedag om onsdagen i Aabybro, hvor der bliver stillet lokaler til rådighed på kommunekontoret. - Det vil fortrinsvis blive brugt til fogedsagerne, hvor folk møder frivilligt op. Vi ønsker at sikre en kort gennemløbstid. Derudover vil notarialsager som for eksempel testamentering blive behandlet i Aabybro, forklarer Jens Christian Brodersen. Initiativet til en ugentlig mødedag i Aabybro kommer efter retsreformen, som trådte i kraft 1. januar 2007. Den betød blandt andet, at retten i Fjerritslev blev nedlagt. Det har skabt et behov. - Vi kan mærke det fra tilkendegivelser samt en fornemmelse af, at det er svært at få folk til at møde frivilligt op i Hjørring - især fogedsagerne, der er mest følsomme over for afstand. Det er sager, hvor folk skylder penge, fortæller han.