Retsforbundet har løsningen

Så var den der igen - påstanden fra landbrugsrådets præsident Peter Gæmelke, at landbruget har gjort alt hvad der står i dets magt for at begrænse forureningen fra erhvervet.

At påstanden ikke er rigtig ved enhver, der følger blot en lille smule med i den daglige debat, forbi landbrugets topfolk har aldrig gjort sig den ulejlighed at lytte til Retsforbundets ideer, skønt det er det eneste som fuldstændig kan afskaffe forureningen fra Landbruget. Får vi først indført Retsforbundets ide med en stadigt stigende skat (grundskyld) på jordens handelsværdi i stedet for personlig skat er der en chance for, at forureningen helt vil ophøre. Når vi først dertil,at jord - herunder også landbrugsjord - kan overtages mod at betale den grundskyld, som arealet er pålagt vil generationsskiftet i landbruget blive betydeligt lettere og de unge landmænd behøver ikke at have en så stor animalsk produktion, som de er tvunget til i dag. Og så er der jo også det, som også Retsforbundet har gjort opmærksom på gentagne gange, at enhver forbedring af landbrugets indtjening øjeblikkeligt resulterer i højere priser på landbrugs jord, så en udmelding af EU vil kun være en velgerning for landbruget - især hvis vi som Norge kan få en frihandelsaftale i stedet for medlemsskab. Og når salget af økologiske produkter ikke stiger noget af betydning - stadigvæk ifølge landbrugets førstemand - så skyldes det måske, at emballagen f. eks. som mælken opbevares i, i alt for høj grad ligner den emballage som almindelig mælk opbevares i. Så hvis man vil have salget af økologiske produkter sat noget i vejret af betydning, så skulle man måske overveje om man ikke skulle opbevare i en emballage der faldt mere i øjnene på kunderne. Ellers kan man få den opfattelse, at landbruget er ligeglad med om salget af økologiske produkter stiger noget af betydning.