Retslægerådet har nu et skøn på Jens Arnes død

Lægelige eksperter skulle bruge over 10 måneder på at granske det mystiske dødsfald

AALBORG:Retslægerådet har nu afgivet sin vurdering af, hvad der kostede den 21-årige efterskoleelev Jens Arne Ørskov Mathiasen fra Løgstør livet. Det med spænding ventede ekspert-skøn over dødsårsagen i den meget omtalte sag forbliver dog indtil videre en hemmelighed for offentligheden, da rådet kun har sendt sin udtalelse i sagen direkte til Aalborgs statsadvokat, Elsemette Cassøe. Det videre forløb i sagen er nu op til statsadvokaten, der indtil videre har holdt "kortene" tæt ind til kroppen. Statsadvokatens kontor sendte således sagen til udtalelse i Retslægerådet 1. april 2004. De lægelige eksperter i rådet har gransket og vurderet det tragiske dødsfald og de mulige årsager og forklaringer i over 10 måneder, og statsadvokaten har måttet afvente udtalelsen for selv at kunne komme videre med sagen. Sekretariatsleder i Retslægerådet, jurist Harry Mosekjær Madsen, erkender over for NORDJYSKE, at der har været tale om en usædvanlig lang sagsbehandlingstid. - Det er en kompleks sag, hvori der har været stillet ganske mange spørgsmål. - Der har været flere spørgetemaer til behandling med adskillige underspørgsmål, og det vil alt andet lige tage lang tid at besvare dem på en kvalificeret måde, understreger han. Han vil ikke oplyse noget om indholdet af de svar og skøn, som Retslægerådet nu har afleveret, ligesom han heller ikke ønsker at kommentere spørgsmålenes indhold. Der har udover spørgsmål fra Elsemette Cassøe også været stillet spørgsmål af de implicerede parters advokater. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i Retslægerådet for de såkaldte somatiske sager er ifølge sekretariatslederen på mellem tre og fire måneder. Retslægerådet består i dag af ni lægelige eksperter med formand, professor og dr. med. Flemming Stadil i spidsen. Derudover kan rådet trække på et par hundrede sagkyndige med forskellige ekspertiser. Harry Mosekjær Madsen oplyser, at der helt generelt i alle somatiske sager medvirker eksterne sagkyndige, og han siger videre, at det også er sket i den aktuelle sag angående Jens Arnes dødsfald. Den unge mand døde fredag den 14. juni 2002 klokken ca. 23.16, og han udåndede på en rasteplads i nærheden af Sebbersund. Det helt specielle ved sagen er, at han døde, mens han befandt sig i to Løgstør-betjentes varetægt. Han var kort forinden blevet anholdt ved Løgstørhallen på grund af slagsmål og anden tumult og skulle efterfølgende transporteres til detentionen på Politigården i Aalborg af de to betjente. På grund af betjentenes tilstedeværelse blev det mystiske dødsfald taget op af statsadvokat Elsemette Cassøe til nærmere belysning af omstændighederne. Hendes konklusion var dog dengang, at ingen kunne drages til ansvar for hans død. Efter en tv-udsendelse om Jens Arne og efterfølgende massiv medieomtale af sagen besluttede statsadvokaten dog alligevel 13. februar 2004 at genåbne den for én gang for alle at få kastet lys over dødsfaldet og dødsårsagen. Ydermere indgår det også i den komplekse sag, at Jonna Ørskov - mor til Jens Arne - har indgivet politianmeldelse mod fire politiassistenter for at have overtrådt straffeloven ved ikke at have ydet førstehjælp til hendes søn.