Retsopfattelsen skal styrkes

ARBEJDMILJØ:Regeringen barsler med et lovforslag, der vil sikre, at arbejdsgivere, der har gjort alt for at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø, ikke bliver straffet, når deres ansatte bevidst overtræder fastsatte regler. Det er i strid med den almene retsopfattelse, at man bliver straffet for noget, som man faktisk har gjort alt for at undgå. Forslaget betyder, at arbejdsgivere med ren samvittighed ikke længere kan straffes, hvis en ansat begår en overtrædelse af for eksempel sikkerhedsregler. Hvis en arbejdsgiver indkøber sikkerhedsudstyr, instruerer sine ansatte i hvordan de bruger det, og fører tilsyn med det arbejde, der udføres, er det urimeligt, at arbejdsgiveren straffes, hvis de ansatte groft tilsidesætter reglerne og ser stort på sikkerheden. Såvel medarbejdere som arbejdsgivere har interesse i at sikre, at arbejdsmiljøet er det bedst mulige. Derfor er det også kun rigtigt, at man i et retssamfund ikke bliver straffet, hvis man som arbejdsgiver har gjort alt for at sikre arbejdsmiljøet, men medarbejderen vælger ikke at efterleve reglerne. Et godt arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser er et fælles mål for såvel arbejdsgivere som medarbejdere, og derfor er det rigtigt, at medarbejdere kan straffes, hvis de trods arbejdsgiverens påbud vælger ikke at efterleve sikkerhedsreglerne. Ved at styrke retsopfattelsen i arbejdsmiljøloven kan vi sikre, at arbejdsmiljøet bliver bedre på de danske arbejdspladser.