Aalborg

Retsreform gjorde godt - i Hjørring

Der blev bidt negle i spandevis, da det skulle besluttes, hvor retssagerne i Vendsyssel skulle samles.

Arkivfoto: Bente Poder

Arkivfoto: Bente Poder

Da det i 2006 stod klart, at antallet af danske retskredse skulle skæres fra 82 til 24, begyndte et større slag, hvor især lokalpolitikere og lokale advokater smøgede ærmerne op. For hvor skulle tingene samles - hvilke byer fik de nye retter og de arbejdspladser, der ville følge både direkte og indirekte. I Hjørring tog daværende borgmester Bent Brown og en række lokale advokater kampen op og slog det slag, man slog i alle byer, der havde retsbygninger - nemlig slaget om at overbevise politikerne på tinge om, at netop deres by var det ultimativt bedste sted at samle tingene. I Frederikshavn vidste man godt, at man havde geografien imod sig, men håbede alligevel. Og slog det samme slag, som Bent Brown & Co. gjorde i Hjørring. Hjørring vandt slaget Hjørring vandt som bekendt slaget i Vendsyssel. Her skulle Hjørring være det retslige centrum for Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev og Læsø kommuner. Geografien var i Hjørrings favør, og i dag har Hjørring en retsbygning i den bygning, der tidligere rummede Nestlé. Hverdagen efter reformen har forlængst indfundet sig, og i dag lyder det entydigt fra advokater, arresthus, anklagemyndighed og retten, at reformen har betydet meget for Hjørring. Der er kommet flere arbejdspladser til byen og det juridiske miljø er blevet mere attraktivt - og så har det også hjulpet, at man i dag kan læse jura på Aalborg Universitet. Alt i alt en god reform - for Hjørring.