Retspleje

Retsreform har skabt stor sagspukkel

Danskerne må vente længere end normalt på at få deres sag ekspederet i retssystemet

KØBENHAVN:Arbejdet med den store retsreform, som trådte i kraft ved årsskiftet, har tæret hårdt på byretterne. Resultatet er længere ventetider for borgerne, og først i 2008 kan man regne med normale tilstande igen. Retternes arbejde med at iværksætte reformen har betydet, at mange sager ikke er blevet berammet så hurtigt som forventet. - Vi lider under det samme, som har gjort sig gældende over hele landet, og det er, at man tilsyneladende har videreført nogle sagspukler til de nye byretter fra de gamle, siger Alex Elisiussen, retspræsident ved Retten i Næstved, til Ritzau. - Nogle af de bunker, vi har fået til berammelse, svarer i størrelsen til, hvad der vil komme ind på et halvt år, siger han. Lange udsigter Berammelse vil sige rettens fastsættelse af en dato for, hvornår en sag kan afgøres endeligt. Og hos de retter, Ritzau har talt med, har mange sager først udsigt til at blive afgjort sidst på efteråret. - I gennemsnit er det vel tre-fire måneder senere end normalt, siger Alex Elisiussen. Sagspuklen skyldes blandt andet, at retternes personale på grund af reformen har haft andre arbejdsopgaver end normalt. Allerede 1. august sidste år blev de 24 byretters præsidenter udnævnt og forlod deres gamle stillinger for at forberede reformen. Det samme skete for andre ansatte i retterne - både jurister og kontorpersonale - som måtte deltage i administrative arbejdsgrupper. Det betød, at sagsbehandlingen i en vis grad lå stille i efteråret. Og det efterslæb har de nye retskredse skullet indhente. Den udfordring er så samtidig blevet forstyrret af bøvl med edb-systemerne - onsdag i denne uge var den for eksempel gal igen, da byretternes it gik ned over hele landet. Derudover er der sket en række omrokeringer af personale, som har betydet ubesatte stillinger, som igen har betydet forlænget sagsbehandling. Et problem, som Per Holkmann Olsen, præsident for Århus byret, kender til. Ubesatte stillinger - Lige i øjeblikket har vi tre ubesatte juridiske stillinger, fortæller han til Ritzau. Ved Retten i Helsingør har retspræsident Birgitte Holmberg Pedersen ifølge Helsingør Dagblad også problemer med manglende personale, da mange ansatte har søgt nye græsgange i forbindelse med reformen. Onsdag foretog Domstolsstyrelsen en søgning på sit intranet for Ritzau, som viste at der på netop det tidspunkt var 11 ledige juridiske stillinger og otte ledige stillinger for kontorpersonale. Tallene dækker kun over stillinger, hvor ansøgningsfristen endnu ikke er udløbet. Derudover søger Retten i Glostrup hele fire overassistenter til kontorstillinger, og af Domstolsstyrelsens hjemmeside fremgår det, at der er ledige stillinger som dommerfuldmægtig i Esbjerg, Sønderborg, Odense Svendborg, Roskilde, Glostrup og København samt ved Sø- og Handelsretten, Vestre Landsret og Højesteret. Retten i Svendborg opfordrer på sin hjemmeside folk til ikke at ringe og rykke. “Tiden ved telefonerne går fra tiden, vi kan behandle sagerne”, står der. Også Københavns Byret har sagt undskyld over den lange sagsbehandlingstid. Ifølge retspræsident Søren Axelsen skyldes det blandt andet, at hver tredje af rettens kontormedarbejdere er nyansatte eller under oplæring. /ritzau/