Retspleje

Retsreformen gav mere at lave

Advokatkontorer i Hjørring melder om vækst efter retsreformen.

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Advokat Birte Dyrberg og kompagnon Anette Brinkmann har fået mange sager af advokater fra andre byer.Foto: Jan Sørensen

- Retsreformen har betydet utroligt meget for Hjørring og det juridiske miljø i byen. Sådan lyder det enslydende fra både lokale advokater og anklagemyndigheden, der har base hos Nordjyllands Politi i Aalborg. Hos advokatfirmaet HjulmandKaptain er man siden reformen gået fra ni til 22 ansatte i Hjørring. HjulmandKaptain har fem afdelinger i Jylland, og har flyttet incassoafdelingen til Hjørring - netop med baggrund i reformen. - De fleste af vores jurister bor lokalt, og det vægter vi meget. Det betyder noget, at man engagerer sig i det lokale miljø og handler i supermarkederne og hos den lokale bager, siger Jesper Langsted fra firmaet. Desuden følger der ofte højtuddannede ægtefæller med, når en jurist flytter til byen - hvilket også er en gevinst for Hjørring. - Højtuddannede betyder flere skattekroner og medfører desuden ofte afledte arbejdspladser, siger advokat Birte Dyrberg fra Dyrberg & Brinkmann, hvor man også kun har oplevet positiv effekt af retsreformen. Sagerne havner i Hjørring Hos Dyrberg & Brinkmann er man i øjeblikket 12 ansatte, hvilket er et plus på to siden retsreformen. - Vi har fået mere travlt, men har i vid udstrækning fyldt på vores egen arbejdstid, siger de to indehavere Birte Dyrberg og Anette Brinkmann med et skævt smil. En del af de nye opgaver kommer fra advokater med kontor i andre byer. Det er især mindre incassosager, der formidles til Hjørring, ganske enkelt fordi det er for dyrt i timeløn og kørepenge at få en advokat fra en anden by til at køre til Hjørring. Desuden har finanskrisen giver langt flere tvangsauktioner og konkurser. Hos Nordjyllands Politi, hvor chefanklager Søren Gade sidder i spidsen for over 30 anklagere, hvoraf ni er tilknyttet retten i Hjørring, ser man også retsreformen som en styrke. - Hjørring er blevet centrum for advokatstanden i Vendsyssel. Det er den direkte konsekvens af retsreformen, siger Søren Gade. - Tidligere sad anklagerne lokalt, hvorfor vi var mere sårbare overfor sygdom, ferie og barselsorlov. I dag kan anklagerne hjælpe hinanden, ligesom vi har nogle administrative stordriftsfordele, som langt overskygger, at vi i dag kører mere end før reformen, siger han. Desuden foregår en del af sagsbehandlingen i forbindelse med de enkelte retssager ofte hos politiet i Hjørring.