Lokalpolitik

Retssag gav økonomisk bagslag for Randers

I stedet for at hente en halv million kroner hjem endte Randers kommune med regninger for 1,4 mio. kr.

VIBORG:Randers kommune hænger på regninger for 1,4 millioner kroner efter torsdag at have tabt en retssag mod den tidligere borgmester Kjeld Hüttel (S) og tre tidligere topembedsmænd, som kommunen forgæves forsøgte at få penge ud af. Vestre Landsret frifandt de fire personer, som kommunen havde stævnet, og pålagde kommunen at betale sagens omkostninger, i alt 600.000 kroner. Hertil kommer kommunens egne advokatudgifter på 840.000 kroner. Kommunen havde anlagt sagen for at få tilbagebetalt lidt over 500.000 kroner, som den mente var udbetalt for meget i forbindelse med to fratrædelser. Vestre Landsret fandt ikke, at de såkaldte generationsskifteaftaler fra slutningen af 1990'erne var helt efter bogen, men fandt ikke grundlag for, at nogen skulle betale noget tilbage. Den nuværende borgmester, Michael Aastrup Jensen (V), siger, at han tager dommen til efterretning. Der var ikke nogen vej uden om en retssag, mener han. For Kommunernes Lønningsnævn og en advokatundersøgelse havde peget på uregelmæssigheder. - Vi er juridisk forpligtede til at få dækket tab, siger han. Ellers risikerede byrådet selv at få en sag på nakken, påpeger Aastrup Jensen. Borgmesteren stiller op til folketingsvalget 8. februar. Han har sagt, at han vil forladet byrådet ved næste kommunalvalg, hvis han vælges til Folketinget. Vestre Landsret gav kommunen det medhold, at der ikke var hjemmel til den fratrædelsesordning, som førte til, at tidligere økonomidirektør Erik Jørn Madsen ifølge kommunen fik udbetalt 475.000 kroner for meget. Men fordi økonomidirektøren var i god tro, og fordi der er gået mange år, er der ikke grundlag for at kræve pengene tilbage, mener landsretten. Aftalen, som ifølge kommunen gav tidligere personaledirektør Finn Gleerup 55.000 kroner for meget, var også ugyldig, erklærer landsretten. Men den tidligere personaledirektør kan ikke afkræves pengene, efter at Randers Kommune og personaledirektørens faglige organisation, HK/Kommunal, i 1999 indgik en aftale, som omfatter forholdet, mener retten. Tidligere kommunaldirektør Palle Dinesen var også stævnet af kommunen. Han kan imidlertid heller ikke gøres erstatningsansvarlig, sådan som kommunen havde påstået, fastslår landsretten. /ritzau/