Lokalpolitik

Retssag om Dalhøjen-hus i december

FJERRITSLEV:Det er nu fastlagt, at striden mellem Fjerritslev Kommune og familien Guldhammer på Dalhøjen skal for retten i Fjerritslev 7. december. Husejerne er meldt til politiet af kommunen for ikke at overholde lokalplanens bestemmelse om at tilslutte huset fjernvarmeforsyningen i Fjerritslev. Familien Guldhammer har på deres side en slutseddel fra kommunen, hvoraf det fremgår at de kan slippe for fjernvarme. Dokumentet er underskrevet af borgmester og kommunaldirektør. At der er sket en fejl i slutsedlen, er erkendt og beklaget af kommunen, og Naturklagenævnet har fastslået, at lokalplanen gælder. Husejerne henholder sig til den underskrevne slutseddel. Af samme grund afviste Løgstør Politis juridiske afdeling i første omgang at behandle sagen, og den blev sendt til udtalelse hos statsadvokaten, som fastslog at der er basis for en sigtelse.