Retspleje

Retssag om salmonella udsat

HJØRRING:En 61-årig kvinde stod tiltalt i retten for noget så sjældent som overtrædelse af bekendtgørelse nr. 1225 af 18. december 2000 om salmonella hos kvæg og svin med mere. Efter politiets mening havde hun som ejer af et landbrug øst for Hjørring ikke rettidigt indsendt stibundsprøver til danske slagterier, ligesom hun heller ikke havde indsendt en anden opgørelse omhandlende smågrise. Anklagerens påstand var nu en bøde på 6000 kr., men det havde kvinden ikke i sinde at betale: - Jeg havde lejet stalden ud til en landmand, og det har jeg også meddelt politiet. Jeg havde den aftale med den nye lejer, at alt papir vedrørende hans dyr, skulle jeg lægge i en pose og hænge ud på stalddøren. Så skulle han klare det fornødne. Jeg kan jo ikke følge med i, om han indsender sine oplysninger rettidigt, fortalte kvinden. Det eneste, jeg var interesseret i, var, om manden betalte sine regninger til mig vedrørende vand og el. Og det gjorde han. - Jeg havde nok en fornemmelse af, at alt ikke var som det skulle være, men det er jo svært at gå ind på andres område. Det skete, at nogle af hans smågrise havde forvildet sig ud på gårdspladsen, men så ringede jeg til ham og sagde, at det skulle han få bragt i orden. Han boede jo ikke på gården, sagde kvinden, der oplyste, at hun var væk det meste af dagen for at gå på arbejde. Anklageren: - Er besætningen fjernet? Kvinden: - Ork ja. Han gik jo på konkurs, så jeg vil tro dyrene kom væk i februar eller marts. Anklageren begærede sagen udsat til vidneafhøring af landmanden og en fuldmægtig inde fra Fødevaredirektoratet. Anklageren ville gerne have klarhed over, hvem der var besætningsejer. Dommeren: - Jamen, så udsætter vi sagen, men hvis landmanden siger det samme som tiltalte, er der nok ingen sag. Henvendt til tiltalte: - Du får en ny indkaldelse, men du behøver ikke møde frem i retten igen. Jeg går ud fra, du påstår dig frifundet? Kvinden: - Hedder det sådan? Dommeren: - Ja.

Forsiden