Retspleje

Retssamfund undergraves

Venstres ordfører Inger Støjberg melder ud, at ”Tålt ophold” i Danmark skal være utåleligt,

TUNESER-SAG:Venstres ordfører Inger Støjberg melder ud, at ”Tålt ophold” i Danmark skal være utåleligt, jvf. en administrativt udvist tuneser. Det er problematisk at have en person gående, som er under mistanke for kriminel aktivitet, men det virkelig utålelige er, at man så ikke forsøger at få ham dømt ved en domstol. Det burde være oplagt, hvis der er noget at komme efter. Det er stødende for retsbevidstheden, at der ikke er sket noget i den retning, og det er tilsvarende stødende, at Inger Støjbjerg går ind og fælder "dom" i konkrete sager og foreslår sanktioner uden om retsvæsenet. Kravet om, at pågældende udviste skal i fængsel uden dom er ganske forbløffende! Det er undergravende for et retssamfund at fængsle folk uden dom, og konsekvensen af sådanne tiltag er, at vi helt kan omgå retsvæsenet og internere folk efter forgodtbefindende. Sådan et Danmark er ikke ønskeligt. Det er ikke et trygt Danmark. Det er ikke et Danmark, hvor den enkelte kan være sikker på retslig beskyttelse. Og det er ikke et retssamfund, hvor man som udgangspunkt er uskyldig, til det modsatte er bevist. Vi må værne om et Danmark som et retssamfund, og hvis man har en udvist person gående på tålt ophold, som man mistænker for kriminel adfærd, skal vedkommendes sag forelægges for en domstol, som tager stilling til skyldsspørgsmålet, og idømmer straf. Der skal ikke nedsættes folkedomstole af populistiske politikere, der spiller hasard med en væsentlig, dansk værdi: Retskaffenhed.