Retspleje

Retssikkerhed kan forbedres

Regionsrådsmedlem Marian Geller (V) spørger (20.8.): Kan retssikkerhed forbedres?

Mange ting kan forbedres, men hvis der er noget, som virkelig trænger til en forbedring, så er det retssikkerheden. Hvis det skulle være ønskeligt, så er der en hel del medlemmer af Foreningen Til Borgernes Retssikkerhed, som kan fortælle en del om manglende retssikkerhed og dårlig behandling i det offentlige system. Retssikkerhed er godt nok noget, der tales og skrives en del om, men det er et område, hvor der mangler vilje til handling! Marian Geller mener, at fokus bør koncentrere sig om de situationer, hvor det offentlige udøver myndighed over for borgerne. Helt korrekt. Myndighedsudøvelse tangerer til tider, ikke alene det ulovlige, men også det utrolige, hvad bl.a. angår måden offentligt ansatte tiltaler mange svage borgere på. Det skorter ofte også på korrekt information om rettigheder. Marian Geller skriver, at love skal være klare og lettilgængelige. Det ville være noget af en omvæltning, hvis det skete! Der er nok ikke mange, som kan finde eksempler på love, der er klare og letfattelige. Ingen almindelige borgere har en kinamands chance for at sætte sig ind i landets omfattende, og uforståelige lovgivning, og alligevel så forlanges det, at alle borgere skal overholde alle love.! Det er vel ikke en gang sikkert, at lovgiverne selv forstår alle love! Forstår alle politikere alle love, som de har stemt for, skal vedtages? Marian Geller vil gerne have, at ethvert lovforslag bør igennem en diskussion om hvilke retssikkerhedsmæssige konsekvenser, det får for borgerne. Så er det vel på sin plads at stille følgende spørgsmål. Hvem skal deltage i den diskussion? Politikere, embedsmænd, lovkyndige eller hvem? Kommer der ”almindelige” borgere med i den diskussion? Marian Geller har funder de vises sten, og rammer plet med følgende – Hvis man som borger skal gøres sig håb om at få medhold i en sag, rejst imod det offentlige, skal man typisk være i besiddelse af væsentlige ressourcer og ekspertise, for at kunne stå lige med det offentlige. På godt dansk, så kræver det et godt helbred, en stærk psyke, økonomiske midler, stor tålmodighed, og at man kender lovgivningen, hvis man skal have bare en lille chance for at klare systemet. Hvor mange svage/syge borgere har disse ressourcer? Jeg håber ikke, at Marian Geller stopper ved denne artikel, men gør noget konkret ved forbedring af retssikkerheden. Det er hårdt tiltrængt. Foreningen stiller sig gerne til rådighed med eksempler på, hvordan det offentlige i mange tilfælde har behandlet borgere på en måde, som ligger langt fra retssikkerhedsprincippet, og ikke mindst fra almindelig menneskelig forståelse og høflighed. Er borgerne til for systemet, eller er systemet til for borgerne. Marian Geller, det var så nogle kommentarer til dit ganske gode synspunkt, så nu venter mange spændt på, om det kun er ord, som ikke følges op af handling!