Retspleje

Retssikkerheden trues i yderområder

Dommere fra Nykøbing Mors og Thisted skriver om deres bekymring til Folketingets retsudvalg om domstolsreformen

KØBENHAVN: To dommere opfordrer politikerne i Folketingets retsudvalg til at tage hensyn til folk i de tyndt befolkede områder, når fremtidens retsvæsen indrettes. Der kan blive så langt til den lokale ret, at retssikkerheden sættes over styr, lyder det advarende. Dommerne Ingrid Drengsgaard og Knud S. Lund er ikke trygge ved en kommentar fra Domstolsstyrelsen til lovudkastet om domstolsreformen. 82 byretter skal samles til 22 store enheder, og de mindre satellitter - såkaldte bitingsteder - bør kun bruges i minimalt omfang. Egentlige retssager skal ikke foregå lokalt, mener styrelsen. Domstolsstyrelsen hævder, at den borger, der protesterer mod en bøde, har en væsentlig interesse i at møde op i retten uanset afstanden. Men turen til byretten for at få ret kan blive en så dyr affære, at man ikke længere kan tale om et retssamfund, mener dommerne. "Det er i strid med almindelige retssikkerhedsbegreber, såfremt det er et generelt billede, at de tiltalte, som ønsker at bestride bødens rigtighed, skal bruge flere omkostninger inklusive tabt arbejdsfortjeneste på at møde op end størrelsen af den bøde, de måske undgår," skriver dommerne Drengsgaard og Lund. Reformens arkitekter og Domstolsstyrelsen kender ikke nok til vilkårene i udkanten af landet, antydes det: "Vores geografi er muligvis vanskeligt forståelig set fra de tæt befolkede dele af landet, men vi finder det væsentligt, at det i forbindelse med reformen bliver sikret, at også yderområderne får mulighed for at få behandlet almindelige retssager i et nærområde, som ikke er over 100 km væk," skriver de to dommere til retsudvalget. /ritzau/