Retssystem beskytter terrorister

¿Terrorsagen¿ mod fire muslimer fra Vollsmose har været grotesk lige fra starten.

REGERING:¿Terrorsagen¿ mod fire muslimer fra Vollsmose har været grotesk lige fra starten. Vidneudsagn fra en særdeles aktiv PET-agent var ¿beviset¿. Ingen terrorhandlinger eller dokumentation af konkrete terrorplaner, kun en masse snak om ¿forberedelser til terror¿. ¿Dommene¿ er politiske, for i et retssystem, hvor justitsministeren er international krigsforbryder i kraft af de FN-stridige aggressioner i Irak og Afghanistan, som hun støtter, kan retfærdigheden umuligt ske fyldest. Helt tragikomisk bliver det, når der i ¿terrorloven¿, som de tiltalte er dømt efter, står, at man kan straffes med op til livstid for at medvirke til at ¿ødelægge et lands ¿ grundlæggende politiske, forfatningsmæssige, økonomiske eller samfundsmæssige strukturer¿. Dette er netop sket i Irak og Afghanistan. De virkelige terrorister sidder således i regering og folketing, med masser af uskyldigt muslimsk blod på deres hænder. Men dem beskytter retssystemet her. Hvor jeg forstår de dømtes vrede imod hykleriet og uretfærdigheden i Danmark!