Retspleje

Retssystemet i ny udgave

AALBORG:Da nu 16-årige Rasmus Popenda fra Aalborg 8. august i år blev idømt fire års frihedsberøvelse for det såkaldte Stadiondrab på 48-årige Henrik Bjerremand Kristensen, var det den første drabssag efter retsreformen. Det betød, at sagen var en byretssag, og at det var en nævningesag. Når Rasmus Popenda igen stilles for retten fra i dag og frem til 23. oktober, denne gang i landsretten, er det den første ankesag efter indførelsen af retsreformen. Foran Rasmus Popenda sad i byretten tre juridiske dommere. På hans højre side seks nævninge. Disse ni mennesker skulle sammen afklare både skyldsspørgsmål og strafudmåling. Efter et system, så mindst to af tre juridiske dommere skulle være på samme side som fire nævninge. Hver person har en stemme, men selv om alle seks nævninge i en byretssag skulle være enige, kan de ikke overtrumfe de juridiske dommere. Inklusive de to dommere, kræver dommen seks stemmer af de i alt ni. Når Rasmus Popenda igen indtager anklagebænken i landsretten, vil der igen være tre juridiske dommere men ni nævninge. Igen skal mindst to juridiske dommere være enige og på samme side som seks af de ni nævninge. Altså skal otte personer ud af 12 være enige om skylds- og strafspørgsmål. Nyt er det også med reformen, at retten, altså de dommere og nævninge, der udgør det nødvendige flertal, skal begrunde deres afgørelse af skyldsspørgsmålet og strafudmålingen. Gratis filmoptagelse Det var den nyskabelse, der afdækkede, at det for Rasmus Popenda ikke kostede ham noget overhovedet på byrettens afgørelse af skyld eller udmåling af straffen, at han havde filmet sit døde eller døende offer med mobiltelefon og sendte optagelsen til nogle venner. Justitsministeriet, der har udformet retsreformen, vurderer, at den enkeltes retssikkerhed er styrket med reformen ved, at skyldsspørgsmålet nu også kan prøves ved to instanser. Tidligere kunne kun strafudmåling ankes til landsretten efter dom i byretten. Og ved at netop afgørelsen af skyld skal begrundes for retten, altså i fuld offentlighed. Omvendt er reformen blevet kritiseret af Advokatsamfundet, der mener, nævningene ikke får et ben til jorden, når de skal gennemgå en sag og de juridiske dommere sidder med ved bordet. Og at det vil svække de tiltaltes retssikkerhed, at nævningene, der kun er forpligtede på at bruge deres sunde fornuft, ikke får plads nok. At Rasmus Popenda, der fik fire år ved byretten, blev stillet for et nævningeting, forklares med, at anklageren gik efter at få ham idømt mindst syv års frihedsberøvelse. Når strafkrav og straframme er mere end fire års fængsel, bliver sagen en nævningesag. En nævningesag kan efter de nye regler kun ankes til Højesteret efter tilladelse fra Procesbevillingsnævnet. Og det er kun strafudmåling, der kan indbringes for Højesteret. Dommen fra byretten i Aalborg 8. august blev anket 11. august. Statsadvokaturen i Aalborg går igen efter en dom for drab og en straf på ikke under syv års frihedsberøvelse. Rasmus Popenda var, mens han ventede på byretssagen, anbragt på den særligt sikrede ungdomsinstitution Egely ved Middelfart. Der er han fortsat anbragt. Det er vicestatsadvokat i Aalborg Kirsten Dyhrmann, der bliver anklager i ankesagen.